Back

ⓘ Γλώσσα (γλωσσολογία)
                                               

Γλώσσα

Ο όρος γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως για να αναφερθούμε στον τρόπο επικοινωνίας, ιδίως του ανθρώπου, αλλά μπορεί να αναφέρεται επίσης και σε περιπτώσεις τεχνητών και μη ανθρώπινων σημειακών συστημάτων. Η φυσική διαδικασία απόκτησης μιας γλώσσας, που συμβαίνει κατά τα 4-5 πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου, αναφέρεται ως μητρική και είναι μέρος της φυσικής εξέλιξης του ανθρώπου. Η γλώσσα γίνεται το απαραίτητο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί και γνωρίζει το περιβάλλον του. Με μια ολοκληρωμένη γλωσσική αγωγή, ο ομιλητής κάθε γλώσσας είναι σε θέση να συνδυάζει τη γνώση του συστήματος της γ ...

                                               

Γλωσσολογία

Η γλωσσολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης γλώσσας ως καθολικού φαινομένου, αλλά και των επιμέρους γλωσσών του κόσμου. Ως επιστήμη επιδιώκει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα για τη φύση της γλώσσας, τη δομή και τη σχέση της με τον ανθρώπινο νου, αλλά και με την κοινωνία. Με αυτόν το σκοπό, εξετάζει αφενός τις καθολικές αρχές οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη της γλώσσας και τη διαμόρφωση όλων των γλωσσών, αφετέρου τους παράγοντες και τους νόμους που συντελούν στη γλωσσική διαφοροποίηση και ποικιλία, διαχρονικά και συγχρονικά. Συνεργατικές/συγγενείς επιστήμες της γλωσσολογίας, η ...

                                               

Ιστορική γλωσσολογία

Η ιστορική γλωσσολογία είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά την ιστορική εξέλιξη των γλωσσών και τη σχέση μεταξύ διαφορετικών γλωσσών. Κλάδος της είναι η συγκριτική γλωσσολογία, αν και τις περισσότερες φορές η μελέτη του ενός κλάδου απαιτεί προσφυγή και στον άλλο, έτσι ώστε να δίνεται και στους δύο κλάδους το κοινό όνομα "ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία". Κύριο εργαλείο της ιστορικής γλωσσολογίας είναι η επανασύνθεση, με την οποία με βάση τα γλωσσικά δεδομένα που γνωρίζουμε προσπαθούμε να επανασυνθέσουμε την αρχική μορφή της γλώσσας, την πρωτογλώσσα.

                                               

Προφορά της κλασικής αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Η προφορά τής κλασικής αρχαίας ελληνικής γλώσσας του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. διέφερε αξιοσημείωτα από τη σημερινή προφορά τής Νέας Ελληνικής, καθώς και από την προφορά τής ελληνιστικής και μεσαιωνικής Ελληνικής. Το ζήτημα της προφοράς της κλασικής Αρχαίας Ελληνικής άρχισε να μελετάται κατά τα τέλη του 15ου αιώνα από λόγιους της Αναγέννησης. Αυτοί, αλλά και μεταγενέστεροι ερευνητές, βρήκαν στοιχεία που έδειχναν ότι η αρχαία ελληνική προφορά διέφερε ουσιωδώς από την υστεροβυζαντινή/νεοελληνική. Ο ρόλος του Ολλανδού λόγιου Εράσμου, ο οποίος πρότεινε έναν τύπο προφοράς της Αρχαίας Ελληνικής που ...

                                               

Συντηρητική γλώσσα (γλωσσολογία)

Στη γλωσσολογία, μια συντηρητική μορφή, ποικιλία ή τρόπος είναι αυτή που έχει αλλάξει σχετικά λίγο κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ή που είναι σχετικά ανθεκτική στις αλλαγές. Είναι το αντίθετο των καινοτόμων ή προηγμένων μορφών ή ποικιλιών, που έχουν υποστεί σχετικά μεγαλύτερες ή πιο πρόσφατες αλλαγές. Μια συντηρητική γλωσσική μορφή, όπως μια λέξη, είναι αυτή που παραμένει πιο κοντά σε μια παλαιότερη μορφή από την οποία εξελίχθηκε, σε σχέση με συγγενείς μορφές από την ίδια πηγή. Για παράδειγμα, η ισπανική λέξη caro και η γαλλική λέξη cher εξελίχθηκαν από τη λατινική λέξη cārum. Η ισπανικ ...

                                               

Λαϊκή Λατινική γλώσσα

Η λαϊκή ή δημώδης λατινική είναι όρος-ομπρέλα, ο οποίος καλύπτει τις διαλέκτους της λατινικής γλώσσας που ομιλούνταν κυρίως στις δυτικές επαρχίες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μέχρις ότου αυτές οι διάλεκτοι, αποκλίνοντας ακόμη περισσότερο, εξελίχθηκαν στις πρώιμες ρομανικές γλώσσες κατά τον 9ο αιώνα. Η ομιλουμένη Λατινική διέφερε από τη λογοτεχνική κλασική Λατινική στην προφορά, το λεξιλόγιο και τη γραμματική. Κάποια χαρακτηριστικά της δημώδους Λατινικής δεν εμφανίστηκαν παρά στην ύστερη Αυτοκρατορία. Άλλα χαρακτηριστικά της υπήρχαν πιθανόν στην ομιλουμένη Λατινική, τουλάχιστον στις πρωτογεν ...

                                     

ⓘ Γλώσσα (γλωσσολογία)

  • 1975 από τη Nancy Henley 1934 2016 Σε αντίθεση με την γλωσσολογία η φεμινιστική γλωσσολογία βλέπει τον εαυτό της όχι μόνο ως περιγραφική, αλλά και ως
  • Ουαλικά παρά στα Αγγλικά. Η επιλογή γλώσσας από τον ομιλητή ποικίλει ανάλογα με το θέμα γνωστό φαινόμενο στη γλωσσολογία ως αλλαγή κώδικα Αν και τα Ουαλικά
  • κλπ. KAL: Η Κουρδική Ακαδημία Γλώσσας Open Directory Project: Κουρδική Γλώσσα Kurd lal: Κουρδική Γλώσσα και Γλωσσολογία Online Κουρδο - Αγγλικό λεξικό Κουρδο - Αγγλικό
  • στη θεωρητική πληροφορική και στη γλωσσολογία μια τυπική γλώσσα formal language ή απλώς γλώσσα είναι η γλώσσα που ορίζεται από ακριβείς μαθηματικούς
  • Μογλενών, δείτε: Βλάχικη Μογλενίτικη γλώσσα Η Βλάχικη γλώσσα είναι γλώσσα του ανατολικού κλάδου των Λατινογενών γλωσσών Διαμορφώθηκε τους πρώτους αιώνες
  • γλώσσες τον 5ο με 8ο αιώνα. Για να γίνει διακριτή εντός των ανατολικών ρομανικών γλωσσών ονομάζεται δακορουμανική γλώσσα στην συγκριτική γλωσσολογία
  • Φωνή στη γλωσσολογία ονομάζεται η κατηγοριοποίηση των μορφών του ρήματος ανάλογα με το αν η μορφή δηλώνει ενέργεια, πάθος ή κατάσταση. Η φωνή είναι διαφορετική
  • Η ελληνική γλώσσα ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια και αποτελεί το μοναδικό μέλος του ελληνικού κλάδου, ενώ είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδος και
  • δικαστική απόφαση το 2013. Στη Γλωσσολογία κάθε γλωσσική οικογένεια π.χ. ινδοευρωπαϊκή μπορεί να χωρίζεται σε κλάδους γλωσσών και κάθε κλάδος μπορεί να
                                               

Εφαρμοσμένη γλωσσολογία

Στην γλωσσολογία, η εφαρμοσμένη γλωσσολογία είναι ο διεπιστημονικός κλάδος που αναγνωρίζει, διερευνά και προσφέρει λύσεις σε ζητήματα της καθημερινής ζωής σχετικά με την γλώσσα. Κάποια από τα ακαδημαϊκά πεδία με τα οποία συσχετίζεται είναι η εκπαίδευση, η γλωσσολογία, η ψυχολογία, η επιστήμη της πληροφορικής, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

                                               

Ποδανά

Τα ποδανά είναι μια ελληνική αργκό, που έχει ως βάση την αναδιάταξη των συλλαβών, παρόμοια με τη γαλλική αργκό Verlan και την ισπανική Vesre. Ο όρος ποδανά προέρχεται από αντιστροφή της λέξης ανάποδα. Πιο συγκεκριμένα, οι λέξεις στα ποδανά προέρχονται από τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις, όπου η πρώτη συλλαβή μετατίθεται στο τέλος της λέξης. Μερικά παραδείγματα: ζακιπρέ αντιστροφή του "πρεζάκι" τσοσμπά αντιστροφή του "μπάτσος" νταφού αντιστροφή του "φούντα" φοσμπά αντιστροφή του "μπάφος"

Users also searched:

...
...
...