Back

★ Μυκηναϊκός πολιτισμός                                               

Ελληνικές γλώσσες

Ο όρος ελληνική γλώσσα, εννοούμε πολλές φορές την ομάδα του ινδο-Ευρωπαϊκές γλώσσες, περιέχει την ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με τις περισσότερες ταξινομήσεις, η ελληνική γλώσσα ως μια οικογένεια, που περιέχουν μόνο την ομώνυμη ελληνική, και αυτό γιατί τα προηγούμενα δύο έννοιες είναι ταυτόσημες. Το εξαφανισμένο Βόρεια Πικηνική γλώσσα έχει προταθεί ότι μπορεί να ενταχθεί ως διαφορετική κατάσταση.

                                               

Πήδασος (αποσαφήνιση)

Ο όρος Πήδασος μπορεί να αναφέρονται τα ακόλουθα: Πρόσωπα Πήδασος, πολεμιστή της Τροίας, γιος του Βουκολίωνα και της Νύμφης Αβαρβαρέας, δίδυμος αδελφός του Αισήπου. Αρχαίες πόλεις Πήδασος Τρωάδας, πόλη των Λελέγων στην Τροία, το οποίο βρίσκεται κοντά στο μικρό ποτάμι Σατνιόεντο και ήταν η πρωτεύουσα του βασιλιά Jumper. Αρχαία Πήδασος Μεσσηνίας, μυκηναϊκή πόλη, που ο Αγαμέμνονας προσέφερε στον Αχιλλέα για να κατευνάσει την οργή του, και να επιστρέψει στη μάχη. Σύμφωνα με μια εκδοχή της αρχαίας Μεθώνης στη Μεσσηνία. Σύγχρονους οικισμούς Πήδασος Μεσσηνίας, ένα χωριό της δημοτικής ενότητας Πύλ ...

Μυκηναϊκός πολιτισμός
                                     

★ Μυκηναϊκός πολιτισμός

O Μυκηναϊκός Πολιτισμός ήταν ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός της ύστερης εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδη

1600-1100 π.χ.X. ειδικά στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Το επίθετο "μυκηναϊκή" προέρχεται από την πρώτη αρχαιολογική θέση που εντοπίστηκε, τις Μυκήνες Αργολίδας, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του. Κατά την περίοδο ακμής της εξάπλωσης, και στην Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός ταυτίζεται με την τελευταία περίοδο του Ελληνικού Πολιτισμού, τον Υστεροελλαδικό Πολιτισμό. Είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακά ως προϊστορικός, καθώς οι γνώσεις μας για αυτόν βασίζονται μέχρι σήμερα κυρίως σε αρχαιολογικά ευρήματα.

                                     

1. Ραντεβού. (Date)

Οι περίοδοι ανάπτυξης του Μυκηναϊκού Πολιτισμού ορίζεται με βάση διάφορα κριτήρια. Από χρονολογική άποψη, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η κεραμική, η οποία, καθώς αναπτύσσεται σχετικά γρήγορα, επιτρέπει την οριοθέτηση των σύντομων φάσεων και την προετοιμασία των εύκαμπτων χρονολογικού συστήματος. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός, που καλύπτει χρονολογικά το κεραμικό φάσεις της Μυκηναϊκής συνταγματάρχη. ΥΕ ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, με μικρότερες υποδιαιρέσεις. Φαινόμενα που προοιωνίζονται την εμφάνισή του παρατηρούνται ήδη κατά τη μεσοελλαδική ΜΕ το ΙΙΙ και πριν. Η απόλυτη χρονολόγηση αυτών των φάσεων ημερολογιακά έτη e.X. παρουσιάζει διακυμάνσεις και οι αριθμοί που δίνονται στο επόμενο χρονολογικό πίνακα είναι ενδεικτικοί. Ακολουθούν σε γενικές γραμμές την άποψη της "υψηλή χρονολόγηση", η οποία είναι σήμερα η πιο αποδεκτή, και τοποθετεί τις εξελίξεις μέχρι και 100 χρόνια παλαιότερα από το "low χρονολόγηση".

Το πιο σημαντικό για την παρακολούθηση των ιστορικών φαινομένων είναι οι περίοδοι που καθορίζονται με βάση τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως ταφής σε τάφους της ΙΙΙ ως πρώιμη ΥΕ ΙΙΑ Περίοδο των Λακκοειδών Τάφων και την ύπαρξη ένα παλάτι, ιδιαίτερα κατά τις φάσεις της ΥΕ ΙΙΙΑ1-ΥΕ ΙΙΙΒ2 Ανακτορική Περίοδο. Είναι, επίσης, οι όροι "Πρώιμη Μυκηναϊκή Περίοδο" ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ ΙΙΒ και "την ύστερη Μυκηναϊκή Περίοδο" ΥΕ ΙΙΙΑ1-ΥΕ ΙΙΙΓ. Η παρακμή του Μυκηναϊκού Πολιτισμού στο τέλος της ΥΕ ΙΙΙΓ φάση που ακολουθεί την περίοδο, λόγω της πρόωρης γεωμετρικά μοτίβα των κεραμικών, έχει το όνομά του πγ.

                                     

2. Γεωγραφία. (Geography)

Πιο σημαντική πηγή για την πολιτισμική γεωγραφία του μυκηναϊκού κόσμου παραμένουν τα αρχαιολογικά ευρήματα, η δεύτερη πιο σημαντικά κείμενα της Γραμμικής Β γραφής. Η μελέτη του μυκηναϊκού γεωγραφία με βάση την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, η οποία κυριαρχείται έρευνας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είναι εν πολλοίς παραπλανητική. Τα ομηρικά έπη με τη μορφή που έχουμε σήμερα, χρονολογούνται τουλάχιστον πέντε αιώνες ή δεκαπέντε γενιές μετά το τέλος του Μυκηναϊκού Πολιτισμού, και είναι έργα της ποίησης-μυθολογικά, όχι ιστορική, γεωγραφική. Η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων ερευνητών δέχεται την άποψη του Moses Finley, που τα ομηρικά έπη αντανακλούν την εποχή στην οποία γράφτηκαν, καθώς και την αμέσως προηγούμενη περίοδο, και ως εκ τούτου δεν είναι "guide" το μυκηναϊκό κόσμο. Η σύγκριση της μυκηναϊκής αρχαιολογικό και των ομηρικών λογοτεχνικό δεδομένων είναι θεμιτή στο βαθμό που συνειδητοποιούμε ότι από αυτή τη σύγκριση φωτίζονται από τα ίδια τα ομηρικά έπη και ειδικότερα την ποιητική εκμετάλλευση του παρελθόντος από τον ποιητή, παρά του Μυκηναϊκού Πολιτισμού ως ιστορικό φαινόμενο.

Ως εκ τούτου, με βάση τη γεωγραφική εξάπλωση των λεγόμενων "μυκηναϊκή πακέτο" αρχαιολογικά ευρήματα, το γεωγραφικό πυρήνα του μυκηναϊκού κόσμου που έχει συσταθεί από την νότια ηπειρωτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο, την ανατολική στερεά Ελλάδα, την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια. Ιδιαίτερη συγκέντρωση των αρχαιολογικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων ανακτορικό ακροπόλεις, είναι η Αργολίδα και η Μεσσηνία, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι τα δύο μεγαλύτερα και πιο σημαντικά κέντρα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού, αν και αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθμό στο γεγονός ότι οι περιοχές αυτές είναι οι πιο εντατικά ερευνηθεί. Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, που επιτρέπουν σε σας για να ενσωματώσει και τη Θεσσαλία στις περιοχές εξάπλωσης του Μυκηναϊκού Πολιτισμού, καθώς και η Ήπειρος και η Μακεδονία.

Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός εξαπλώθηκε σταδιακά προς νότια και ανατολικά μέσω των θαλάσσιων δρόμων, ώστε για την εποχή ακμής του, το 13 ο αιώνα. ε.X, να μπορεί να αναγνωριστεί μια ομοιογενής πολιτισμική σφαίρα επιρροής του Μυκηναϊκού Πολιτισμού, τουλάχιστον στην περιοχή του Αιγαίου, η λεγόμενη "Μυκηναϊκή Κοινή". Τα πλούσια ευρήματα των εισαγόμενων μυκηναϊκής κεραμικής στα νησιά του Αιγαίου και στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και την ανάπτυξη των on-the-spot πλαστά, να δώσει τα πιο σημαντικά στοιχεία. Ωστόσο, η κεραμική δεν αποδεικνύει την παρουσία της Μυκηναϊκής άποικοι, ούτε αποσαφηνίζει τη σχέση δυνατότητες αυτών των αποίκων με τους γηγενείς πληθυσμούς. Η παρουσία σε μια περιοχή εξωτερικών ταφικό ή θρησκευτικά έθιμα, τα οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τους ανθρώπους, και η αγία γραφή, ως ενδεικτικό της γλώσσας, να δώσει μια ισχυρότερη απόδειξη. Με βάση αυτά τα δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιη η παρουσία Μυκηναίων τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από την ΥΕ ΙΙΒ περ. 1420 Π. Χ., στις Κυκλάδες από την ΥΕ ΙΙΙΑ1, στην Κύπρο από την ΥΕ ΙΙΙΑ1 περ. Το 1400 Π. Χ. τα Δωδεκάνησα και τα παράλια της Μ. Ασίας λίγο αργότερα. Η εξάπλωση των Μυκηναίων των νησιών του Αιγαίου, όπου προηγουμένως κυριαρχούσαν οι Μινωίτες, σχετίζεται ασφαλώς με τη μυκηναϊκή κυριαρχία στην Κρήτη.

Στις Βόρειες περιοχές της ελλάδας, η εγκατάσταση των Μυκηναίων ήταν λίγο αργά, περίπου 600-800 Π. Κ. Χ. βλ. χάρτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι ημερομηνίες αφορούν τις πρώτες εγκαταστάσεις τους Μυκηναίους Αχαιούς. Οι περισσότερες από τις μετακινήσεις του πληθυσμού που έγινε από την Παλιά Ελλάδα, όπως ονομάζεται στα νεότερα χρόνια, μετά τη λεγόμενη Κάθοδο των Δωριέων, κατά τη διάρκεια του Πρώτου ελληνικού Αποικισμού.

Γραπτές πηγές των Χετταίων μιλούν για το βασίλειο Αχιγιάβα, που οι σύγχρονοι μελετητές θεωρούν ότι είναι ταυτόσημη με το μυκηναϊκό κόσμο Αχαιοί, ή τουλάχιστον μέρος της. Επιπλέον, η Μιλλάβαντα της Χετταιικών πηγές έχει ταυτιστεί με τη Μίλητο, η οποία εμφανίζεται στη βιβλιογραφία ως μέρος του εδάφους της Αχιγιάβα.

Ομάδες μυκηναϊκής καταγωγής είναι πιθανόν να εγκαταστάθηκαν στην Κιλικία της Μικράς Ασίας, στη νότια συροπαλαιστινιακή ακτή και στην Ιταλία κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ τέλη του 12 ου αιώνα. E. K. X. Το φαινόμενο συνδέεται ίσως με την αναστάτωση και την παρακμή που επικράτησε μετά την κατάρρευση των μυκηναϊκών βασιλείων στη μητροπολιτική Ελλάδα. Απόηχοι αυτές οι κινήσεις μπορούν να σε σώσουν και οι αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη των Φιλισταίων, αν και στην πραγματικότητα προέρχονται από το Αιγαίο πέλαγος. Το "ξαφνικά" ίδρυση νέων οικισμών ή ο εξοπλισμός είναι παλιά οχυρωματικά τείχη μυκηναϊκού τύπου στις Κυκλάδες και στην Κύπρο είναι άλλη μια ένδειξη αναταραχών στη διάρκεια του 12 ου αιώνα. E. K. X.

Πέρα από τις περιοχές με επαρκή στοιχεία για μόνιμη εγκατάσταση και κυριαρχία των Μυκηναίων, είναι γνωστές συστηματικές επαφές με σημαντικά θαλάσσια και εμπορικά κέντρα της εποχής. Αυτές περιλαμβάνουν την Τροία στη βορειοδυτική μικρά Ασία, η Ουγκαρίτ στη Συρία, η Σαρδηνία και την Ιβηρική Χερσόνησο. Τα μυκηναϊκά ευρήματα στην Αίγυπτο είναι σπάνιες, αλλά υπάρχουν αιγυπτιακή γραπτές πηγές και αιγυπτιακά ευρήματα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, τα οποία αποκαλύπτουν τις επαφές με τη χώρα των φαραώ, και μάλιστα σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο. Μυκηναϊκά ευρήματα και αντικείμενα με γραμμική Β, αλλά έχουν βρεθεί και στη Γερμανία, στη Γεωργία, στην Ιρλανδία και στην Μεγάλη Βρετανία.

                                     

3. Αρχιτεκτονική. (Architecture)

Κυρίως άρθρο Μυκηναϊκή αρχιτεκτονική

Από τη μυκηναϊκή αρχιτεκτονική είναι γνωστές οχυρές ακροπόλεις, που περιλαμβάνουν ανάκτορα, και ταφικά μνημεία. Τειχισμένες ακροπόλεις έχουν βρεθεί στην Τίρυνθα, τις Μυκήνες και την Μηδέα της Αργολίδας, στη Λάρισα του Άργους, το Bim, τη Βοιωτία και την Αθήνα, στη θέση της μεταγενέστερης Ακρόπολης. Οι Έλληνες της πρώτης χιλιετίας, ένιωσα δέος βλέποντας τα ερείπια της μυκηναϊκής ακρόπολης και αποδίδεται η κατασκευή του Κύκλωπα. Από εκεί προήλθε ο χαρακτηρισμός της μυκηναϊκής τοίχους "κυκλώπεια".

Η αρχιτεκτονική κυριαρχούν τρεις τύποι τάφων: ο λακκοειδής, ο λαξευμένο τμήμα ή θαλαμωτός και ο θολωτός. Οι θολωτοί τάφοι είναι χωρίς αμφιβολία το πιο λαμπερό και εντυπωσιακό αρχιτεκτονικές του Μυκηναϊκού Πολιτισμού.

                                     

4. Η κοινωνικοπολιτική οργάνωση. (The socio-political organization)

Οι γνώσεις μας για την κοινωνική οργάνωση και το πολιτικό σύστημα των μυκηναϊκών βασιλείων στην εποχή της ακμής τους προέρχονται από τις πινακίδες Γραμμικής Β γραφής που βρέθηκαν κυρίως στην Πύλο και την Κνωσό. Τα ευρήματα πινακίδων κυκλοφορίας από άλλα παλάτια είναι λίγες, δεν φαίνεται, ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές από βασίλειο σε βασίλειο.

Ανώτατος άρχοντας των μυκηναϊκών βασίλειο είναι το wa-na-ka ἄναξ. Η δύναμη δεν είναι με βάση το προσωπικό δίκαιο και δυναστικές γενεαλογίες, αλλά στην ικανότητά του να ρυθμίζει την αναδιανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών εντός των ορίων του βασιλείου του, να οργανώσει την πλούσια συμπόσια με πάνδημη συμμετοχή και να εξασφαλίσει την εύνοια των θεών με την οργάνωση και τη διεξαγωγή της λατρείας. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αναγνωρίζεται και στην ίδια θεία, και εδώ μπορείτε να δείτε την επίδραση του μινωικού ιδεολογία της εξουσίας στην μυκηναϊκή. Το wa-na-ka δεν φαίνεται να κατάσταση υποψήφιος με την απόδοσή του στο πεδίο της μάχης, όπως η ομηρική, ή οι μακεδόνες βασιλείς αργότερα. Η αρχηγία του στρατού ήταν ίσως υπόθεση ενός άλλου ανώτατου αξιωματούχου, του ra-wake-ta "ηγέτης του λαού", από τους ανθρώπους ἄγω, που εμφανίζεται δεύτερος στην ιεραρχία. Αυτό εξηγεί μια σημαντική ιδιαιτερότητα των μυκηναϊκών βασιλείων, η αδιαφορία του αρχείου, και η τέχνη για τον άνακτα ως άτομο, το όνομα, την ιστορία και τη γενεαλογία του. Ένα σώμα ανώτατων πολεμιστών κοντά στον άνακτα ήταν οι e-qe-ta.

Ο τίτλος qa-si-re-u βασιλιάς στα μυκηναϊκά κράτη, η ιδέα είναι, ωστόσο, ασαφής και οπωσδήποτε δεν δηλώνει τον ανώτατο άρχοντα. qa-si-re-u είναι περισσότεροι από ένας στην Πύλο και ασχολούνται, σε μια περίπτωση, με την επιστασία χαλκουργών. Ίσως και θρησκευτικά καθήκοντα, όπως ο αιώνιος πατέρας του βασιλιά κατά την Κλασική Περίοδο, καθώς και καθήκοντα τοπικού άρχοντα. Ο ko-re-te με τη βοήθεια του έναν po-ro-ko-re-te περιέχει το πρόθεμα προ - οδηγεί σε μια οικονομική περιοχή του 16 γνωστά στο βασίλειο της Πύλου ως ένα είδος μάρσαλ βλ. curator και procurator της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τα κείμενα της Γραμμικής Β αναφέρω μια σειρά από άλλους υπαλλήλους, οι τίτλοι των οποίων, ωστόσο, δεν έχει ερμηνευθεί ακόμη ικανοποιητική.

Ο da-mo δῆμος είναι το οργανωμένο σώμα του λαού, η κοινότητα, η οποία είναι ιδιοκτησία της το μεγαλύτερο μέρος της γης και φέρνει σε κομμάτια στον wa-na-ka, τον ra-wake-ta και σε άλλους αξιωματούχους για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Ο da-mo είναι επίσης η βάση για το σχηματισμό του το πιθανό στρατιωτικό σώμα που διαχειρίζεται το ra-wake-ta. Στην Πύλο, υπάρχει μια μοναδική αναφορά σε ένα συμβούλιο γερόντων, την ke-ro-si-ja γερουσία.

Η υπόλοιπη κοινωνική ιεραρχία βασίζεται, όπως και αργότερα στην αρχαία Ελλάδα, στην αυστηρή διάκριση μεταξύ e-re-u-te-ro ἐλεύθερος και do-e-ro δοῦλος. Οι τελευταίοι ήταν στην ιδιοκτησία παρέχεται δωρεάν ιδιωτικός ή θρησκευτικών ιδρυμάτων te-o-jo do-e-ro θεό δοῦλος, μπορούσαν να μεταπωληθούν, και αναφέρονται με το όνομα του κυρίου, όχι με το δικό τους. Θα μπορούσαν, ωστόσο, τον εαυτό τους για να αναπτύξουν μια αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα είναι η χρηματοδοτική μίσθωση γης ή εφαρμόζοντας κάποια τέχνη, όπως η μεταλλουργία.

Για την εσωτερική ιεραρχία των δωρεάν-δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Η διαστρωμάτωσή τους, προκύπτει από διαφορές στην ποσότητα ή το είδος των όπλων και την έκταση της γης που δίνεται από τον da-mo. Το τελευταίο κριτήριο ξεχωρίζουν στην Πύλο λίγοι te-re-ta τελεσταί ως κάτοχοι μεγάλων εκτάσεων γης με βάση το θρησκευτικό κέντρο pa-ki-ja-ne στην περιφέρεια του βασιλείου. Ως κάτοχοι της γης είναι, επίσης, αναφέρονται οι βοσκοί και μελισσοκομίας με-ρι-te-u. Το ka-ma-e-u αντί για μίσθωση της γης για την συγκεκριμένη κατηγορία του ka-ma και είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν εισφορές. Η περιοχή της ένα κομμάτι της γης που μετράται από τους σπόρους που απαιτούνται για τη σπορά του και οι σπόροι είναι μετράται με εμπορευματοκιβώτια. Μονάδα μέτρησης της γης είναι ως εκ τούτου, ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν σπόρους.                                     

5. Θρησκεία. (Religion)

Οι πηγές που διαθέτουμε για τη μυκηναϊκή θρησκεία είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα σε χώρους ιερών, οι εικονογραφικές μαρτυρίες στη μυκηναϊκή τέχνη και ιδιαίτερα στη σφραγιδογλυφία, και οι αναφορές των κειμένων της Γραμμικής Β σε θεότητες βλ. διπλανό τραπέζι, αφιερώματα και τελετουργίες. Οι πηγές αυτές δεν είναι χωρίς προβλήματα. Ο αρχαιολογικός εντοπισμός των ιερών χώρων και ευρημάτων ειδώλια, τελετουργικά σκεύη, καθώς και η θρησκευτική ερμηνεία της εικονογραφικές παραστάσεις ενέχει πάντοτε το στοιχείο της υποκειμενικότητας και αβεβαιότητας, καθώς δεν υπάρχουν επιγραφές που να καθοδηγούν αυτές τις ερμηνείες. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι οι θρησκευτικές πρακτικές, τα ιερά σκεύη και σύμβολα και η θρησκευτική τέχνη των Μυκηναίων αναπτύχθηκαν κάτω από την ισχυρή επιρροή του Μινωικού Πολιτισμού σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και στο επίπεδο της έκφρασης να είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθαριστούν μυκηναϊκή από το μινωικό στοιχείο από την ΥΕ ι περίοδο. Η διάκριση της μυκηναϊκής από τη μινωική θρησκεία είναι πράγματι ένα από τα πιο ακανθώδη προβλήματα της θρησκειολογικής έρευνας του Μυκηναϊκού Πολιτισμού.

Τέλος, τα κείμενα της Γραμμικής Β είναι η διοικητική-λογιστική και όχι θρησκευτικά, μυθολογικά ή τελετουργικό, και τη διατήρηση πληροφοριών για τέτοια θέματα μόνο στο βαθμό που σχετίζονται με οικονομικές και διοικητικές υποθέσεις. Έτσι, η μελέτη της μυκηναϊκής θρησκείας παραμένει υποχρεωτικά στο γνωστικό αντικείμενο της προϊστορικής αρχαιολογίας και διερευνάται ως μια πνευματική δημιουργία, κυρίως με βάση το υλικό παραμένει, ακόμη και αν αυτό ακούγεται αντιφατικό. Η χρήση της ελληνικής κείμενα της ιστορικής περιόδου για τη μελέτη της προϊστορικής θρησκείας κυριάρχησε στα πρώτα στάδια της μελέτης του μυκηναϊκού παρελθόντος, αλλά σήμερα θεωρείται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αναχρονιστική. Ωστόσο, πολλά στοιχεία της ιστορικής ελληνικής θρησκείας, που προσδιορίζονται με βάση τις παραπάνω πηγές και το Μυκηναϊκό Πολιτισμό, στο βαθμό που μπορούμε να μιλάμε για συνέχεια της θρησκείας από τα προϊστορικά χρόνια. Οι περισσότερες ελληνικές θεότητες υπάρχουν ήδη στα μυκηναϊκά κείμενα.

                                     

5.1. Θρησκεία. Ζωοθυσίες και συμπόσια. (Ζωοθυσίες and symposia)

Η θυσία των ζώων και η ακόλουθη τελετουργική κατανάλωση του κρέατος των σφαγίων sa-pa-ke-te-ri-ja δύο μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις του μυκηναϊκού κόσμου. Στη Σειρά Wu αρχεία της Θήβας και την πινακίδα Un 138 από το μυκηναϊκό ανάκτορο της Πύλου είναι καταχωρημένο από τις εισφορές των ζώων και άλλων τροφίμων από νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει μέχρι και 1000 άτομα κάθε χρόνο στο πλαίσιο της θρησκευτικής συνέδρια που οργανώνονται από την κεντρική διοίκηση. Άλλα σκεύη, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στα αρχεία της Κνωσού και στην Περιοχή της Ta από την Πύλο. Στο ανάκτορο της Πύλου, που προφανώς χρησιμοποιήθηκε επίσης για την οργάνωση πολλών συνεδρίων, βρέθηκαν 2854 κύπελλα, το πιο διαδεδομένο αγγείο πόσεως κρασιού στη μυκηναϊκή περίοδο, μόνο στο Δωμάτιο 19. Άλλες βρέθηκαν διάσπαρτα στις αυλές του παλατιού. Οι μαρτυρίες αυτών προστίθεται η αποσπασματική Τοιχογραφία του Λυρωδού, το οποίο κοσμούσε τον τοίχο πίσω από το θρόνο στην κύρια αίθουσα του ανακτόρου της Πύλου. Εκεί διακρίνονται ένας ταύρος, μάλλον η τράπεζα προσφέρει έτοιμη για θυσία, ένας άγνωστος αριθμός των συμποσιαστών καθισμένων σε πίνακες στα δύο με υψωμένα χέρια που κρατούν κύπελλα, και ένας μουσικός, που συνοδεύει με τη λύρα του την τελετή. Στην τοιχογραφία την τελετή φαίνεται να έχουν λάβει χώρα στο ύπαιθρο, αλλά και μέσα στο ίδιο δωμάτιο, δίπλα στο θρόνο, υπάρχουν αυλάκια του δαπέδου, το οποίο είναι προφανώς χρησιμοποιείται για προσφορές υγρών στη θεότητα. Στο λόμπι του αρχοντικού απεικονίζεται προσκυνητές να φέρνουν δώρα.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ἄναξ κατείχε κεντρική θέση στη μυκηναϊκή λατρεία ως οργανωτής και ως αποδέκτης της. Αναφορές για την εμφάνιση για να λάβετε τις προσφορές του πετρελαίου μεταξύ, μαζί με άλλες θεότητες, που οδηγούν πολλούς μελετητές στο συμπέρασμα ότι χορηγηθεί θεία και τον άνακτα, όπως πιθανότατα και οι ηγεμόνες των μινωικών ανακτόρων του παρελθόντος.                                     

6. Πόλεμος. (War)

Τα Μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα έχουν αναπτύξει σημαντική αέρα δραστηριότητα με σημαντικές καινοτομίες και ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τους άλλους πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Από τα σωζόμενα εκθέσεις της Γραμμικής Β γραφής της Κνωσού και της Πύλου, παρατηρούμε την κατασκευαστική πείρα της ανακτορικά κέντρα σε μαζικές κατασκευές του οπλισμού. Τέσσερα μεταλλικά ελάσματα θωράκισης που έχουν βρεθεί στις Μυκήνες, στο νησί της Σαλαμίνας, στην Τίρυνθα και στο ναυάγιο του Uluburun, η Τουρκία προτείνει τη χρήση φολιδωτό σώμα πανοπλία από τη Μυκηναϊκή. Σημαντικά ευρήματα από την Καδμεία της Θήβας, την Κνωσό, αλλά περισσότερο από τη μεγάλη ανασκαφή ανακάλυψη του διάσημου "Πανοπλία των Δενδρών" από τον Paul Astrom στα Δενδρά της Αργολίδας, σημειώστε τη χρήση του χαλκού ελασματικής πανοπλία του κορμού για τον πρωταθλητή Μυκηναίο Πολεμιστής κατά τη Μέση και ύστερη περίοδο.

                                     

7. Το τέλος. (The end)

Κατά την τελευταία περίοδο της δεύτερης χιλιετίας π.χ.X. τα Μυκηναϊκά κέντρα εξουσίας καταστράφηκε πολλές φορές από πυρκαγιά ή εγκαταλειφθεί. Ο πληθυσμός της είναι αντιμέτωπη με μια δραματική μείωση του τρόπου ταφής είναι απλή, η Μυκηναϊκή σενάριο, το οποίο ήταν το πρώτο είδος ελληνικής γραφής εξαφανίζεται και η ελληνική γραφή θα χρειαστούν αιώνες για να εμφανιστεί ξανά. Σχεδόν όλοι οι σημαντικοί οικισμοί είναι κάτω από την επίθεση και τον τρόπο ζωής επιστρέφει σε Ένα επίπεδο. Παρ όλα τα άσχημα πράγματα που προκάλεσε τη φωτιά στο παλάτι βοήθησαν στην επιβίωση των κειμένων της Μυκηναϊκής γραφής που μας βοήθησε στην αποκωδικοποίηση.

Τρεις κυρίως εξηγήσεις έχουν προταθεί για την κατάρρευση των μυκηναϊκών βασιλείων και τη συνακόλουθη παρακμή Μυκηναϊκού Πολιτισμού: η φυσική καταστροφή, η εξωτερική εισβολή και οι εσωτερικές συγκρούσεις - αναταραχή. Φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές, και ίσως την αλλαγή του κλίματος έχουν πιστοποιηθεί αρχαιολογικά, το πρώτο κύμα από αυτούς, ωστόσο, άντεξε το σύστημα και τα ανάκτορα ξαναχτίστηκαν. Η απειλή από εξωτερικούς εισβολείς μπορεί να είναι η αιτία για την ενίσχυση των οχυρώσεων, όμως ο υλικός πολιτισμός της ΥΕ ΙΙΙΓ δείχνει συνέχεια με την ανακτορική περίοδο πριν την καταστροφή. Ο μύθος της Καθόδου των Δωριέων, που διαμορφώνεται οι Έλληνες της πρώτης χιλιετίας Π.χ.Κ.X δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με σιγουριά αρχαιολογικούς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά μόνο για το τέλος της ελληνικής σκοτεινής περιόδου. Εκτός από την μυστηριώδη Θάλασσα των Λαών που κατέστρεψε οικισμούς της εποχής, μπορεί να έχει μερίδιο ευθύνης στην πτώση του Μυκηναϊκού συστήματος. Η Μυκηναϊκή Διοίκηση ήταν εξαιρετικά ευάλωτοι λόγω των στενών δεσμών μεταξύ των κέντρων της εξουσίας στις διάφορες Μυκηναϊκή περιοχές. Εάν μια περιοχή χάνει τη σταθερότητά της, θα επηρεάσει πολλές άλλες περιοχές. Την ίδια στιγμή η Μυκηναϊκή οικονομία ήταν εξαρτημένη από το "Διεθνές εμπόριο", μια αποσταθεροποίηση θα μπορούσε να διακόψει το εμπόριο.

Με την πτώση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και κέντρα διοίκησης, η Ελλάδα βυθίστηκε σε μια σκοτεινή περίοδο που οι Έλληνες άρχισαν να υπερβαίνει το μόνο μετά το 900 π.χ.X.

                                     

8. Βιβλιογραφία. (Bibliography)

 • Δ. Βασιλικών, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Βιβλιοθήκη της εν αθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας, αριθ.152, Αθήνα 1995.
 • C. W. Σαλμαρντίν εκδ. Το Cambridge Companion στο Αιγαίο της εποχής του Χαλκού, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
 • O. T. P. K. Dickinson, Η προέλευση του μυκηναϊκού πολιτισμού, μετάφραση Αθ. Παπαδόπουλος, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα: Αθήνα 1999.
 • Sp. Ιακωβίδης, Αι μυκηναϊκαί ακροπόλεις, το Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αθήνα 1973.
 • Το. Μανιατέας - Ι. Τεγόπουλος εκδ. Ιστορία των Ελλήνων Ι. Προϊστορικοί χρόνοι, Εκδόσεις "Δομή" Α. Ε.: Αθήνα χ.x., pp. 344-609.
 • C. W. Σαλμαρντίν, "Κριτική της αιγαιακής Προϊστορίας VI: Η Ανακτορική Εποχή του Χαλκού της Νότιας και Κεντρικής ελλάδας" και "Προσθήκη: 1997-1999", στο T. Cullen ed. Η Aegean Prehistory. Ένα Review, American Journal of Archaeology Συμπλήρωμα 1, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής: Βοστόνη, 2001, σ., 329-381.
 • J. Chadwick, Ο μυκηναϊκός κόσμος, μετάφραση Κ. Ν. Πετρόπουλος, Gutenberg: Αθήνα 1999.
 • Κ. Καθετήρες εκδ. Το Μυκηναϊκό Κόσμο. Πέντε αιώνες νωρίτερα ελληνικού πολιτισμού. 1600-1100 π.χ.X., Αθήνα 1988.
                                     

9. Εξωτερικές συνδέσεις. (External links)

 • Εικονική περιήγηση 360° στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών αγγλικά.
 • Μυκηναϊκή Ελλάδα από την ίδρυση του ελληνικού κόσμου.
 • Μυκήνες 1973. (Mycenae 1973)
 • Πρόγραμμα Σενάρια και Προϊστορίας του Αιγαίου του Πανεπιστημίου του Τέξας στο αγγλικά.
 • Εικόνες μυκηναϊκή τέχνη της Rozimari Βασικά, από το Σχολείο της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα στο αγγλικά.
 • Μυκηναϊκού Πολιτισμού από την Archaeopaedia στα αγγλικά, με καλή εικόνα.
 • Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου Τζέρεμι Rutter, από το Dartmouth College, ως επί το πλείστον Μάθημα 16 και Μαθήματα 19-29, στο αγγλικά.
                                     
 • Κρήτη τη Μινωική περίοδο. Από περίπου το 1450 π.Χ., ο πρωτοελληνικός Μυκηναϊκός πολιτισμός εξαπλώνεται στην Κρήτη. Γραμμική Α Γραμμική Β Αιγαιακά ψηφία
 • ακροπόλεις, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών: Αθήνα 1973 Ντ. Βασιλικού, Μυκηναϊκός πολιτισμός Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ.152, Αθήνα
 • μυκηναϊκή διάλεκτος προήλθε από την αιολική. Κύριο λήμμα: Μυκηναϊκός πολιτισμός Οι Αχαιοί ήταν η ελληνική ομάδα που δημιούργησε το θαυμαστό μυκηναϊκό
 • Κυκλαδικός πολιτισμός πριν το 3050 π.Χ - 1100 π.Χ. Μινωικός πολιτισμός πριν το 3000 π.Χ - 1420 π.Χ. Αιγαιακός πολιτισμός πριν το 1600 π.Χ. Μυκηναϊκός πολιτισμός
 • ήταν το παλάτι για τον τοπικό άρχοντα. Κύριο λήμμα: Μυκηναϊκός πολιτισμός Στον Μυκηναϊκό πολιτισμό συναντάμε συχνά ναούς με την αρχιτεκτονική του Μεγάρου
 • συμπλοκή με τους Ηρακλείδες, οι οποίοι είχαν πλέον υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την Πελοπόννησο εκτός από την Αχαΐα Μυκηναϊκός πολιτισμός Μυκήνες
 • To Μυκηναϊκό νεκροταφείο Βούντενης μαζί με τον Μυκηναϊκό οικισμό στη θέση Μπόρτζι αποτελούν το Μυκηναϊκό πάρκο Πατρών, που βρίσκεται πλησίον του οικισμού
 • διάλεκτος ονομάστηκε Μυκηναϊκή επειδή δείγματά της ανακαλύφθηκαν πρώτα σε παλάτι στις Μυκήνες και συνδέθηκε με τον μυκηναϊκό πολιτισμό Η γραφή των πινακίδων
 • Με τον όρο Μινωικός πολιτισμός εννοείται ο προϊστορικός πολιτισμός της Κρήτης, διακριτός του προϊστορικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Αρχαία
 • επίδρασης, παρέμειναν σε χαμηλότερο πολιτιστικό επίπεδο. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός έδωσε τα μεγάλα μυκηναϊκά κέντρα της Νότιας Ελλάδας Μυκήνες, Τίρυνθα, Πύλος


                                     
 • Ο πολιτισμός της Ελλάδας εξελίχθηκε εδώ και χιλιάδες χρόνια, ξεκινώντας από τη Μυκηναϊκή Ελλάδα, συνεχίζοντας κυρίως στην Ελλάδα της κλασικής εποχής, μέσω
 • μουσικές παραστάσεις που απεικονίζουν μουσικούς με λύρα και δίαυλο. Μυκηναϊκός πολιτισμός μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ. Βρέθηκαν μουσικές παραστάσεις που
 • κυκλαδικός πολιτισμός τον οποίο ο Χρήστος Τσούντας χρησιμοποίησε με γεωγραφική και χρονολογική σημασία, είναι συνώνυμος των όρων Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός ή
 • τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Οι εκστρατείες του Ατταρσίγιας και ιδιαίτερα η σύγκρουσή του με τον Μαντουβάττα, αποτελούν την πρώτη καταγεγραμμένη μυκηναϊκή στρατιωτική
 • της μάχης, σύντροφος του Άρεως Ιλιάδα Ε333, 592 John Chadwick, Ο μυκηναϊκός πολιτισμός Cambridge University Prees 1976. σ. 67 A. Bernad, Poeta Epici
 • αλλά η κεραμική χρησιμοποιείται ως δείκτης. Η ελλαδική κοινωνία και ο πολιτισμός έχουν προγενέστερα στοιχεία στη νεολιθική εποχή στην Ελλάδα με πολλές
 • Ηπειρωτικής Ελλάδας , Πόρος 2007 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Θολωτός τάφος Πόρου Κεφαλλονιάς Μυκηναϊκός τάφος στον Πόρο Δήμος Ελειού - Πρόννων - Περιηγήσεις
 • μνημείο που άφησε είναι το παλάτι της Κνωσσού στην Κρήτη. Τέλος ο Μυκηναϊκός πολιτισμός φρόντισε πολύ την αρχιτεκτονική, με κύρια δείγματα τους θολωτούς
 • στεγάστρου, βρέθηκε θραύσμα ζωφόρου με παράσταση οδοντόφρακτων κρανών μυκηναϊκός τύπος σε φυσικό μέγεθος με λεπτομερή απεικόνιση και με όλα τα στοιχεία
 • Αρχαιολογίας, Αθήνα 2009. Επιμελητήριο Ηλείας, Ηλεία. Αγορά - Οικονομία, Ιστορία, Πολιτισμός 1821 - 1935 Πύργος 2016. ISBN 978 - 618 - 82413 - 0 - 5. Τουριστικός οδηγός Ηλείας
 • κύριοι βιομηχανικοί και εμπορικοί κόμβοι. Ο Μινωικός πολιτισμός είναι ο πρώτος εξελιγμένος πολιτισμός της Ευρώπης. Η άρχουσα τάξη που κυριαρχούσε στο εμπόριο
                                     
 • Αχαρνής, η οποία διδάχθηκε το 425 π.Χ.. Στις Αχαρνές βρίσκεται θολωτός μυκηναϊκός τάφος του 13ου π.Χ. αιώνα, εύρημα σπάνιο για την Αττική, ο οποίος σώζεται
 • είχαν σχεδόν καμία απολύτως σχέση με την κατάρρευση του λεγόμενου Μυκηναϊκού πολιτισμού αφού, χαρακτηριστικά, η κατάρρευση αυτή επήλθε ξεκινώντας γύρω
 • οποίων οι άκρες καταλήγουν σε σπείρες, κωνικά σφονδύλια από στεατίτη, ένας μυκηναϊκός σφραγιδόλιθος με παράσταση σχηματοποιημένου ζώου. Στους νότιους πρόποδες
 • Χαλκοκρατία δύναμη στον ελλαδικό χώρο αναδεικνύεται ο αποκαλούμενος μυκηναϊκός πολιτισμός ανακτορικός στη δομή του, με σημαντικές αναλογίες αλλά και διαφορές
 • αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Πελλάνας, με λείψανα πρωτοελλαδικών, μυκηναϊκών και ελληνιστικών χρόνων. Από την αρχαία Πελλάνα πήρε το χωριό, το 1932
 • με τις απογραφές: Περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια του χωριού βρίσκεται ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος Κατακαλού. Πρόκειται για τον καλύτερα διατηρημένο θολωτό
 • Ελληνιστική κοινή Με τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου ο ελληνικός κόσμος και ο πολιτισμός του επεκτάθηκαν ως τις Ινδίες. Η Αττική διάλεκτος, που είχε μετατραπεί
 • Ρίγκβεδα και άνοδος του βεδικού πολιτισμού στο Παντζάμπ. Άνθηση και πτώση της Χεττιτικής Αυτοκρατορίας. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός δίνει τη θέση του στους Ελληνικούς
 • τους Αιολείς και ήταν οι πρώτοι Έλληνες στην Κρήτη. Κύριο λήμμα: Μυκηναϊκός πολιτισμός Οι Μυκηναίοι ήταν τελικά ο πρώτος Ελληνόφωνος λαός, όπως πιστοποιείται

Users also searched:

ιερατειο μυκηναικοσ πολιτισμοσ, μινωικός πολιτισμός, μυκηναικη κοινωνια, μυκηναικη τεχνη, μυκηναϊκός πολιτισμός ανακτορα, μυκηναϊκός πολιτισμός γ δημοτικού, πηγεσ μυκηναικου πολιτισμου, Μυκηναϊκός, μυκηναϊκός, πολιτισμός, Μυκηναϊκόςπολιτισμός, μυκηναικη, μινωικός, τεχνη, μυκηναικητεχνη, μινωικόςκαιμυκηναϊκόςπολιτισμός, μινωικόςπολιτισμός, μυκηναϊκόςπολιτισμόςγδημοτικού, δημοτικού, ανακτορα, μυκηναϊκόςπολιτισμόςανακτορα, μυκηναικου, μυκηναικηκοινωνια, κοινωνια, ιερατειο, μυκηναικοσ, πολιτισμοσ, πολιτισμου, ιερατειομυκηναικοσπολιτισμοσ, πηγεσ, πηγεσμυκηναικουπολιτισμου, μυκηναϊκός πολιτισμός, πολιτισμοί. μυκηναϊκός πολιτισμός,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Μυκηναικη τεχνη.

Οι Μυκηναίοι μάς εκπλήσσουν ακόμη Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ kathimerini. Ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός Κορυφαίος ιστορικός αναλύει που προκάλεσαν την κατάρρευση πολιτισμών της Ύστερης Εποχής. Μινωικός και μυκηναϊκός πολιτισμός. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός emathima. Παυλοπούλου Ασπασία. ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: 12Κ3: Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι. Καλαμάτα 2008. Μινωικός πολιτισμός. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός στο Μπενάκη Εθιμα και καθημερινότητα. Posts about Μυκηναϊκός πολιτισμός written by Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού. Μυκηναϊκός πολιτισμός γ δημοτικού. Μυκηναϊκός Πολιτισμός, Ο Μυκηναϊκός Κόσμος. Ένας από τους ισχυρότερους στρατούς της εποχής του χαλκού ήταν ο Μυκηναϊκός στρατός. Βασική πηγή ισχύος του αποτελούσε το.

Πηγεσ μυκηναικου πολιτισμου.

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός δέχθηκε ευεργετική ώθηση από τον πολιτισμό της μινωικής Κρήτης. Έχοντας αναπτύξει οι Μυκηναίοι στενούς δεσμούς με. Μυκηναϊκός πολιτισμός ppt κατέβασμα S. Γ. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 1. Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες. Όταν ο Κυκλαδικός και ο Μινωικός πολιτισµός βρίσκονταν στην ακµή τους, ένας νέος λαός,. Μυκηναϊκός πολιτισμός στα Αγγλικά Ελληνικά Αγγλικά λεξικό Glosbe. Αν και τυπικά το τέλος του μυκηναϊκού πολιτισμού, του πρώτου δηλαδή ο μυκηναϊκός πολιτισμός γνώρισε μια ύστερη περίοδο στα κέντρα των. Η μυκηναϊκή Ελλάδα ίσως καταστράφηκε από αναταραχές. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. AddThis Sharing Buttons. Share to Messenger Share to Viber Share to E mail Share to Facebook Share to Twitter. ISBN code or.


ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ History.

Η οποία ολοκληρώνεται με την πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο, έχει την ευκαιρία Αιγαίου. Είναι η περίοδος της γένεσης του μυκηναϊκού πολιτισμού γνωστή και. Πυθαγόρειο Νηπιαγωγείο: ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΑ. O μυκηναϊκός πολιτισμός έφτασε μέχρι τον Βόλο. Νέα δεδομένα από τη μελέτη δύο πινακίδων με Γραμμική Β γραφή. 25 Απρ 2012. από Archaeology Newsroom. Μυκηναϊκός Πολιτισμός Texni na Zeis. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Π.Χ. ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ.

Σπάνιες αρχαιότητες αποκαλύπτουν τα χνάρια του μυκηναϊκού.

Μυκηναϊκός πολιτισμός: τέχνη. Art. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν τη βιοτεχνία των κεραμεικών ειδών. Πλήθος κεραμεικών αποκαλύφθηκε ανασκαφικά. ΜΥΚΗΝΕΣ Μυκηναϊκό ανάκτορο ΑΡΓΟΛΙΔΑ GTP. Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος. Ετικέτα: Μυκηναϊκός πολιτισμός. Ενότητες. Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό πολιτισμό Μετάβαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ B: 5. Ο ΜYΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Μυκηναϊκός πολιτισμός Μυκήνες Πύλος Ταφή Εμπόριο Οπλισμός Ανάκτορα Τείχη Θρησκεία Γραμμική Β Μυκηναϊκή τέχνη Μουσική ΟΜΗΡΟΣ​. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός Gistor. Τον μεσοελλαδικό κόσμο, κλειστό στον εαυτό του, τον διαδέχθηκε ο λαμπρός Μυκηναϊκός πολιτισμός που ξανοίχτηκε σ Ανατολή και Δύση και.


Μνημειακή Τοπογραφία και Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΕΚΠΑ.

Περίπου μια γενιά όπως επισημαίνει η αρχαιολόγος Ντόρα Βασιλικού, για την ανατύπωση του βιβλίου της Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός από. Μινωίτες και Μυκηναίοι: Οι παράλληλες πορείες των Αρχαίων. Η καθημερινότητα στη Μυκηναϊκή εποχή, η λατρεία των Θεών, οι συνήθειές τους και τα ταφικά έθιμα, αποκαλύπτονται μέσα από μία. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός Εκπαιδευτικός φάκελος κορμού Νο 4. Έλληνες και με βούλα DNA οι Μυκηναίοι… το αυτονόητο της Γραμμικής Β. Νέες αποδείξεις DNA υποδεικνύουν ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι πράγματι απόγονοι​.


Συγγενείς γενετικά οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι Κοινωνία & Πολιτισμός.

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 16ος 12ος αι. π.Χ., ως αποτέλεσμα και φυσική συνέχεια. Η γένεση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ. Λαός στιβαρός οι Μυκηναίοι, πήραν πολλά από τον πολιτισμό των Μινωιτών Οι πινακίδες του Μυκηναϊκού πολιτισμού αποκαλύπτουν την. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Τι μπορεί να μάθουν οι σύγχρονες πόλεις από την κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού και ποιος επιβιώνει μέσα από τις στάχτες,. Mycenaean Greece. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός Εκπαιδευτικός φάκελος κορμού Νο 4. Περιλαμβάνει: ​Ο μυκηναϊκός κόσμος, έντυπο για τον εκπαιδευτικό Στην ακρόπολη των.

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt κατέβασμα S.

Θεματικές ενότητες Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό Μυκηναϊκος Πολιτισμός. Η χρυσή εποχή των Μυκηναίων ήταν ο 14ος και ο 13ος αιώνας π. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός aegeussociety. Ο πολιτισμός αυτός ονομάστηκε μυκηναϊκός από το σημαντικότερο κέντρο του, Ελλάδα νέα πολιτισμικά στοιχεία που προέρχονταν από το Μινωικό πολιτισμό. Μυκηναϊκός Πολιτισμός Θέματα Αρχαιολογίας Περιοδικό Ελεύθερης. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Στα πολύ παλιά τα χρόνια 1.600 1.100 π.Χ. γεννήθηκε στην Ελλάδα ένας πολύ σημαντικός πολιτισμός, ο Μυκηναϊκός, που πήρε. ΜΙΝΩΙΚΟΣ & ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Museum of Cycladic Art. Τουλάχιστον, τα μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα ήταν απόλυτα η ομοιομορφία του Μυκηναϊκού Πολιτισμού άρxισε να διασπάται, παρ όλο που.

Μυκηναϊκός πολιτισμός in.gr.

Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός ήταν πρώτος μεγάλος ελληνικός πολιτισμός. Αναπτύχθηκε στην Οι δύο περίοδοι ανάπτυξης του μυκηναϊκού πολιτισμού είναι​. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Π.Χ. ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ. Στο πρώτο μέρος μισή διδακτική ώρα θα τους πάει στο εργαστήριο Η Υ για να μελετήσουν τον Μυκηναϊκό πολιτισμό γεγονότα & δεδομένα ενώ την υπόλοιπη. 2.μυκηναϊκος πολιτισμος UOP eClass. ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 03.03.2020. Μυκηναϊκά μυστήρια στη Θεσσαλία από τον 12ο αιώνα π.Χ. pics. Μυκηναϊκά.


Μυκηναϊκός πολιτισμός Da.

Ομιλίες με ετικέτα μυκηναϊκός πολιτισμός. 1 videos. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αιγαιακό και κυπριακό εμπόριο κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.: μια συγκριτική εξέταση 53:00. Μαϊ 04. Τι μας μαθαίνει σήμερα η κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ανήκει στην ελληνική πρωτοϊστορία ή ελληνική προϊστορία. Επηρεάστηκε από τον κυκλαδικό πολιτισμό των νησιών. Αρχαιολογική έρευνα: Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός δεν παρήκμασε. Την αρχή του μυκηναϊκού πολιτισμού σημαδεύουν οι πλούσιοι βασιλικοί τάφοι που ανέσκαψε στην ακρόπολη των Μυκηνών ο Ερρίκος Σλήμαν. Από την περίοδο​. Μυκηναϊκός πολιτισμός: τέχνη Photodentro Video. Πολλές δεκαετίες τώρα οι επιστήμονες ερευνούν την κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού, που επέρχεται σχεδόν ταυτόχρονα σε μυκηναϊκές.

O μυκηναϊκός πολιτισμός έφτασε μέχρι τον Βόλο Αρχαιολογία Online.

Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός 1600 1100 π.Χ. αναπτύσσεται στον ελληνικό χώρο, που τότε, όπως και τώρα, αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ Ανατολής. Γιατί κατέρρευσε ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός. Μουσείο Μπενάκη Έκθεση σταθμός για το μυκηναϊκό πολιτισμό στις Κυκλάδες. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και. Αριστουργήματα από τον μυθικό κόσμο του Αγαμέμνονα ταξιδεύουν. Τα κέντρα του Μυκηναϊκού αυτού πολιτισμού, που ήλθαν στο φως με τις ανασκαφές, είναι τα ίδια τα κέντρα, που τροφοδότησαν τους μύθους που περιέχονται στα. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός Βιβλιοπωλείο για. Mar 28, 2016 Όπως μάθαμε στη χρονογραμμή εδώ, μετά τον μινωϊκό έχουμε τον μυκηναϊκό πολιτισμό. Έτσι με αυτόν ασχοληθήκαμε τις προηγούμενες μέρες.


Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός: τα ανάκτορα η πολιτική.

Τήνος και Κυκλάδες στη μυκηναϊκή εποχή που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς. Η έκθεση εστιάζει στον μυκηναϊκό πολιτισμό. Μυκηναϊκός πολιτισμός – Cognosco Team. Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό. Διδάσκων Ανδρέας Βλαχόπουλος. Περιγραφή: Το μάθημα εξετάζει τον πολιτισμό των Μυκηναίων, των ελληνόφωνων​. ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ Περιοδικό Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Τέχνης. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός πήρε το όνομα του από τις Μυκήνες γιατί ήταν το σπουδαίοτερο κέντρο του και η πρώτη πόλη που ήρθε στο φως στις ανασκάφες που. Μυκηναϊκός πολιτισμός Έθνος. Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ύστερη Εποχή Ο μυκηναϊκός πολιτισμός δέχθηκε ευεργετική ώθηση από τον πολιτισμό της. 1400 π.Χ.: Μυκηναϊκός πολιτισμός και κρασί Wines of Greece. Ο ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Ο ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Ποσότητα. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΤΟΡΑ. Κωδ. Πολιτείας: 0507 0023.


10. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

Μυκηναϊκος Πολιτισμος – Ακροπολη των Μυκηνων Οι Μυκήνες, απ όπου πήρε το όνομά του ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, είναι ο μικρός. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός άσκησε εξαιρετικά μεγάλη επιρροή στον. Επί χρόνια υπήρχε η αντίληψη ότι μεγάλοι σεισμοί κατέστρεψαν τα μεγάλα ανάκτορα του μυκηναϊκού πολιτισμού στην Πελοπόννησο περίπου το. Πυξίς Ψηφιακή Αρχαιοθήκη Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα. O MYKHNΑΪKOΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. O Μυκηναϊκός κόσμος 1600 1100 π.X. αναπτύχθηκε στον ελληνικό χώρο, που τότε όπως και τώρα, αποτελούσε τη γέφυρα.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →