Back

★ Ελληνική ιστορία                                               

Μέμνων ο Ηρακλείδης

Ο μέμνων ο ηρακλείδης ήταν ένας ιστορικός που έζησε τον 1ο αιώνα π. χ. και καταγόταν από την αρχαία Ηράκλεια. Μεταξύ των αλεξανδρινή οι ιστορικοί που έγραψαν για το θέμα της τοπικής ιστορίας της πατρίδας του, όπως ο Διόδωρος Σικελιώτης", ο Δουρής και ο Νεάνθης ο Κυζικηνός. Ο μέμνων αναφέρεται ως ο συγγραφέας του 16τομου έργου "Εξ Ηρακλείας", από το οποίο σώζονται αποσπάσματα του "Μυριόβολο" ή "Βιβλιοθήκη" του Πατριάρχη Φωτίου Α. η εργασία Αυτή περιγράφει την άνοδο και την πτώση της Ηράκλειας του Πόντου, από την περίοδο του τυράννου Κλέαρχου μέχρι τχρόνια του Ιούλιου Καίσαρα και εκθέσεις εν ...

Ελληνική ιστορία
                                     

★ Ελληνική ιστορία

Η ελληνική ιστορία είναι η ιστορία των ελληνικών φύλων και του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και των προδρομικών πολιτισμούς, από την εμφάνισή τους έως και σήμερα. Παρ όλες, ωστόσο, ότι το ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Ελλάδα αναγνωρίστηκε μόλις το 1828, η ελληνική ιστορία εκτείνεται πέρα από τα γεωγραφικά όρια του σημερινού κράτους και σε μακριά περίοδο αιώνων στο παρελθόν. Σε γενικές γραμμές, η ελληνική ιστορία χωρίζεται στις εξής περιόδους, συνήθως χωρίς σαφή όρια μεταξύ τους

 • Μεσολιθική Ελλάδα 13.000 π.χ.X. - 7.000 π.X.
 • Νεολιθική Ελλάδα 7.000 π.X. - 3.200 π.X.
 • Την περίοδο της τουρκοκρατίας 1453-1821.
 • Ρωμαϊκή περίοδο, 146 σελ.X 330 μ.X.
 • Νεότερη ή σύγχρονη Ελλάδα, 1821-.
 • Γεωμετρική 1100-800 π.χ.X. (Geometric 1100-800 bc.x.X)
 • Κυκλαδικός πολιτισμός πριν από την 3050 e.X 1100 π.χ.X.
 • Βυζαντινή περίοδο 330-1453. (Byzantine period 330-1453)
 • Νησιά ανατολικού αιγαίου πολιτισμό πριν το 1600 π.X.
 • Μυκηναϊκός πολιτισμός περίπου 1600-1100 π.χ.X.
 • Την κλασική περίοδο, περίπου, 479.X 323 π.χ.X.
 • Ελληνιστική περίοδος 323-146 π.χ.X.
 • Αρχαϊκή περίοδο, περίπου το 800 π.χ.X για το 479 π.χ.X.
 • Μινωικού πολιτισμού πριν από το 3000 π. χ.X 1420 π.X.
                                     

1. Επισκόπηση. (Overview)

Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τους Έλληνες θεωρούσαν τα έπη του Ομήρου, αναφέρεται συνήθως στην 8η σελ.X. αιώνα, που περιέχει, όμως, και τα δεδομένα από το αρκετά νωρίτερα, μυκηναϊκή εποχή, μια περίοδο η οποία, αν αφεθεί γραπτά κείμενα σε μια αρχέγονη ελληνική, έχει σήμερα γραπτό κείμενο με ιστορικό περιεχόμενο. Ωστόσο, είναι ευρέως αποδεκτό από όλους τους σύγχρονους μελετητές, ότι η ελληνική ιστορία ξεκινά κάπου στα Τέλη της εποχής του Χαλκού με την εμφάνιση και ανάπτυξη του πρώτου μεγάλου ελληνικού πολιτισμού, του μυκηναϊκού περίπου το 1600 π. χ.X. - 1100 π.X.

Με την έρευνα και τη μελέτη των δύο άλλων μεγάλων πολιτισμών της εποχής του χαλκού στην Ελλάδα ο κυκλαδικός και ο μινωικός, αποκωδικοποιηθεί σταδιακά ότι ο μυκηναϊκός πολιτισμός είναι σε μεγάλο βαθμό μια συνέχεια των δύο άλλων πολιτισμών, είναι διαφορετικές από εκείνες που σε θεμελιώδη πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, κατ επέκταση, το να μην εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τους, αλλά με βάση αυτά, να επεκτείνει τους, και τους δίνει μια νέα δυναμική στην επέκταση της περιοχής του Αιγαίου, σε όλη τη Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη, δεν είναι ασυνήθιστο να συμπεριλάβει στην ελληνική ιστορία από πολλούς μελετητές και ο κυκλαδικός και ο μινωικός πολιτισμός, όχι ως έλληνες, αλλά ως προδρομικοί και είναι αναγκαίες για την κατανόηση του πρώτου ελληνικού πολιτισμού, του μυκηναϊκού.

Με τις νεότερες έρευνες και μελέτες των ευρημάτων από την νεολιθική εποχή τεκμηριώνεται ότι η ανάπτυξη του κυκλαδικού και του μινωικού πολιτισμού δεν είναι περικοπές ή ξαφνικές λάμψεις, αλλά μια συνέχιση και κορύφωση της πολιτισμικής εξέλιξης που ξεκινά ήδη από την εποχή του λίθου και, παρά τις όποιες θετικές εξωτερικές επιδράσεις, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την γεωγραφική περιοχή της ελλάδας, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να βρείτε τους αμετάβλητες και με την ίδια στρωματικών διαδοχής, σε γειτονικούς με αυτό χώρους.

                                     

2. Προϊστορική περίοδο. (Prehistoric period)

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παρουσίαση της ελληνικής ιστορίας είναι σύνηθες να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στην εξέλιξη του πολιτισμού από την παλαιολιθική εποχή, όπως αποδεικνύεται μέσα από τα ευρήματα του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μέρος της πραγματικής ελληνικής ιστορίας, μια θέση η οποία, αν εξέφρασαν ορισμένοι σύγχρονοι Έλληνες, κυρίως τους ειδικούς, έχει επικριθεί ως προκατειλημμένη από τους άλλους, έλληνες και ξένους.

                                     

2.1. Προϊστορική περίοδο. Εποχή του λίθου. (Stone age)

Τα παλαιότερα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη κατοίκηση στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο κατά την παλαιολιθική περίοδο, η οποία ξεκινά συμβατικά περίπου 40000 σ.X. και συνεχίζει έως και τις 10000 σ.X. έτσι αρχίζει την επιπαλαιολιθική ή μεσολιθική περίοδος για τον ελληνικό χώρο. Τα ευρήματα αυτής της περιόδου είναι λίγες, με αποτέλεσμα να μην είναι σχεδόν τίποτα γνωστό για την παλαιολιθική πληθυσμού, έγγραφο, ωστόσο, η συνεχής κατοίκηση στον ελληνικό χώρο. Από την 11η χιλιετία π.χ.X. αποδεικνύεται από την μετατόπιση του πληθυσμού προς το Αιγαίο πέλαγος για την αλιεία και την εκμετάλλευση του οψιδιανού της Μήλου, που επιβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς με τη θάλασσα από αυτή την πρώιμη εποχή.

Κατά τη νεολιθική περίοδο, την καλλιέργεια στην Ελλάδα, ένα σημαντικό πολιτισμό, που παρά τις τοπικές διαφορές, είναι ενιαία για το σύνολο του ελληνικού κόσμου, και παρά τις όποιες εξωτερικές επιρροές έχει τοπικά χαρακτηριστικά, που το διαφοροποιούν από τη σύγχρονη γειτονικές καλλιέργειες. Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του πολιτισμού έχει αυτή την περίοδο της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, η οποία φαίνεται γενικά να οδηγεί τις εξελίξεις. Είναι πολύ σημαντικό που είναι εγκατεστημένος σε αυτή την περίοδο έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στην καλλιέργεια της γης και την εκτροφή των ζώων, που πρόκειται να διαρκέσει, με την ελάχιστη αλλαγή σε όλη τη διάρκεια της μετέπειτα εποχής του χαλκού και ακόμη και αργότερα, και σύμφωνα με πολλούς μελετητές να έρθει σταδιακά η βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι κατοπινοί μεγάλοι πολιτισμοί του ελληνικού χώρου. Προς το τέλος της περιόδου που φαίνεται στο χάλκινο και μεταλλουργία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τον ακριβή διαχωρισμό της επόμενης σεζόν του χαλκού να είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα και προσιτή.

Η εξάπλωση στον ελληνικό χώρο από τη λεγόμενη νεολιθική επανάσταση, η οποία ξεκίνησε στη Μεσοποταμία, με κύρια χαρακτηριστικά του την καλλιέργεια της γης και η μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς, θεωρείται ότι προήλθε από τις κινήσεις των νεολιθικών πληθυσμών από τη μικρά Ασία, τα οποία θα πρέπει να αρχίσει πολύ νωρίς, ήδη στην αρχή της νεολιθικής εποχής, και συνεχίστηκε καθ όλη τη διάρκεια της 6500 π.χ.X. – 2600 π.χ.X. Επίσης, θεωρείται ότι παράλληλα με την ανατολή κινήσεις είναι πιθανό να μεταφερθούν στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα προς το τέλος της νεολιθικής κατοίκους και από τη βόρεια κατευθύνσεις.

Η τεκμηριωμένη συνεχή εποχική κατοίκηση ορισμένων αρχαιολογικοί χώροι σπήλαιο φράγχθι από την παλαιολιθική μέχρι και τη νεολιθική εποχή, επιτρέπουν την υπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέρος της παλαιολιθικής πληθυσμού της ελλάδας επέζησε μέχρι τη νεολιθική περίοδο. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μαζική ή όχι μετακινήσεις πληθυσμού που έχουν προσβληθεί εντελώς αδύνατο για μια τόσο νεαρή ηλικία, φαίνεται ότι υπάρχει στον ελληνικό χώρο από μια σταθερή μάζα του πληθυσμού, ενός πληθυσμού υπόστρωμα, και κατά τη διάρκεια της Δ. Ρ. Θεοχάρη:

Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο βασικός αυτός πληθυσμός δε φαίνεται να άλλαξε στην Ελλάδα ουσιαστικά από την Τελική Παλαιολιθική και πέρα από τότε δηλαδή που είναι οπωσδήποτε δυνατή σήμερα η αρχαιολογική τεκμηρίωση κάποιας συνέχειας στην πολιτισμική πορεία. 1976


                                     

2.2. Προϊστορική περίοδο. Εποχή του χαλκού. (Bronze age)

Με τη χρήση του χαλκού ως υλικό βάσεων για την κατασκευή εργαλείων και όπλων ξεκινά η λεγόμενη εποχή του χαλκού, γύρω στο 2600 π.χ.X. – 1100 π.X. Κάποιοι παλαιότεροι οικισμοί εγκαταλείπονται τώρα, και πολλοί νέοι που έχουν συσταθεί, από την έναρξη της περιόδου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το 929 θέσεις των στοιχείων του 1990 από την πρώιμη εποχή του χαλκού έχουν εντοπιστεί, 9 βρίσκονται στην Ήπειρο, 85 στη Μακεδονία, 18 στη Θράκη, 57 στη Θεσσαλία, 206 στην κεντρική Ελλάδα και την Εύβοια, 172, στην Πελοπόννησο, 17 στα νησιά του Ιονίου, 229 στα νησιά του Αιγαίου και 136 έως την Κρήτη.

Ο πληθυσμός αυτής της επιδημίας, που θεωρείται ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, λόγω της ενοποίησης των γεωργικών οικονομία της νεολιθικής περιόδου και θεωρείται ότι οφείλεται σε μεταναστεύσεις πληθυσμών. Με τη διανομή μεγάλου μέρους των θέσεων που κατοικείται στην πρώιμη εποχή του χαλκού (περίπου 2600 π.χ.X. – 2000 π.χ.X. στα νότια και ανατολικά ελληνικού κόσμου υποδηλώνει ίσως μεταναστεύσεις πληθυσμών από την ανατολή προς την Ελλάδα. Αυτές οι κινήσεις δεν είναι κατακτητικές εκστρατείες, αν δεν συνοδεύονται από την καταστροφή των παλαιότερων οικισμών, ή τουλάχιστον όχι μέχρι τώρα βρεθεί αρχαιολογικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα. Φαίνεται ότι το παλιό και το νέο πληθυσμό να συνεργάζονται και, τελικά συγχωνεύονται.

Από την αρχή της περιόδου η βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα την Θεσσαλία φαίνεται να χάνει το προβάδισμα στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Από την περίοδο αυτή και μετά η νότια Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη έχουν το προβάδισμα και αυτό θα συνεχιστεί όλη την επόμενη περίοδο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, μέχρι τα ένδοξα χρόνια από την άνοδο των μακεδόνων βασιλέων. Το παρατηρηθεί ότι η μετατόπιση του κέντρου βάρους των εξελίξεων θεωρείται ότι οφείλεται σε έναν απλό λόγο: Η εξοικείωση των νοτίων πληθυσμού, με τη θάλασσα και τη ναυτιλία, από την 11η χιλιετία, όπως προαναφέρθηκε, τον βοηθά να πάρει τα χέρια του σχετικά με την εμπορία του χαλκού, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη κατά τη νέα περίοδο, αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα και θα πρέπει να εισάγονται από αλλού. Αυτή ακριβώς είναι η αναζήτηση πρώτων υλών και το εμπόριο βοήθησε τους νησιώτες να ξεφύγουν από τα στενά όρια του Αιγαίου και να έρθουν σε επαφή με άλλους λαούς και πολιτισμούς και έδωσε αφορμή για την ανάπτυξη του πρώτου μεγάλου πολιτισμού της ελλάδας στο αιγαίο.

Η μελέτη των ανθρωπολογικών δεδομένων από τη νεολιθική περίοδο, δείχνουν ότι στην αρχή την πρώιμη εποχή του χαλκού (2600 π.χ.X. ο πληθυσμός της ηπειρωτικής Ελλάδας, των Κυκλάδων και της Κρήτης αποτελείται από άτομα με ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής φυλής, η οποία προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από ανατολικότερες περιοχές, αλλά είχαν αναμιχθεί σ αυτόν, και της βόρειας προέλευσης ανθρωπολογικά στοιχεία.

                                     

2.3. Προϊστορική περίοδο. Αιγαιακοί πολιτισμοί. (Αιγαιακοί cultures)

Την πρώιμη εποχή του χαλκού αναπτύχθηκε στη νότια ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, τα λεγόμενα νησιά του ανατολικού αιγαίου πολιτισμού. Δεν είναι γνωστό το όνομα ή τα ονόματα, τη γλώσσα, ή άλλα εθνολογικά χαρακτηριστικά των φορέων αυτού του πολιτισμού, και μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν, ωστόσο, είναι αναμφισβήτητη συμβολή του στη διαμόρφωση της ιστορίας του πληθυσμού και του πολιτισμού της Ελλάδας.

Αυτόν τον πολιτισμό, που είναι η βάση ενός ναύτη, έχει χαλαρό ενιαίο χαρακτήρα, αλλά και την ισχυρή τοπική χαρακτηριστικά και διακρίνεται από περιοχή σε περιοχή, σε επιμέρους πολιτισμούς.

                                     

2.4. Προϊστορική περίοδο. Βορείου Αιγαίου. (North Aegean)

Η κατοίκηση των νησιών του βορείου Αιγαίου, επιβεβαιώνεται από τη νεολιθική εποχή. Λίγο μετά το 3000 π. χ.X. κατά τη διάρκεια της πρώιμης εποχής του χαλκού, φαίνεται μεγάλη πολιτιστική ανάπτυξη των νησιών με γνωστούς οικισμούς στην Πολιόχνη Λήμνου, Ζεστό Λέσβου, Εμποριό Χίου και ίσως ανήκουν στο ίδιο πολιτισμικό σύνολο με τη γειτονική πόλη της Τροίας, στη ΒΑ ακτή της Μικράς Ασίας.

Ειδικά η Πολιόχνη από το 2500 π.χ.X. διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή και λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι να γίνει ένα μεγάλο μεταλλουργικό κέντρο, η συνδέοντας σύνδεση μεταξύ της ορυχεία της στη Μαύρη θάλασσα και το Αιγαίο πέλαγος. Ξέρει ουσιαστικά την αστική ανάπτυξη, με δύο πλατείες, πλακόστρωτα δρομάκια, ένα μεγάλο οχυρωματικό τείχος, πιθανώς, τη βουλή των αντιπροσώπων, η οποία απαιτεί κάποια μορφή διοικητικής οργάνωσης, ίσως η πρώτη πόλη στην Ευρώπη.

Οι οικισμοί του βορειοανατολικού Αιγαίου και ο πολιτισμός τους καταστράφηκε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανασκαφέων τους γύρω 2300-2200 π.χ.X. από άγνωστη αιτία.                                     

2.5. Προϊστορική περίοδο. Κυκλαδικός πολιτισμός. (Cycladic civilization)

Η αρχαιότερη κατοίκηση των Κυκλάδων, χρονολογείται σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα στην νεότερη περίοδο της νεολιθικής εποχής γύρω στα 4000 π.χ.X. Από εκείνη τη στιγμή και, στη συνέχεια, υπάρχει μια συνεχής κατοίκηση και πολιτιστική πρόοδο.

Η ενασχόληση με τη ναυτιλία και το εμπόριο του ορυκτού πλούτου των νησιών, βοήθησε να αναπτύξει μια ιδιαίτερη κουλτούρα με τα τοπικά χαρακτηριστικά, και να φτάσει στο αποκορύφωμά τους, κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού (περίπου 2600 – 2300 π.χ.X. Η υποψία μετακινήσεις πληθυσμών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν επηρεάζουν την πολιτιστική συνέχεια, αφού δεν είναι άμεσα ανιχνεύσιμη αρχαιολογικά. Με τη σταδιακή εισαγωγή της μεταλλουργίας, βελτιωμένα εργαλεία και, κατά συνέπεια, το μέσο πλοήγησης, και τις επαφές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου πελάγους, όπως μαρτυρείται από αρχαιολογικά ευρήματα.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του κυκλαδικού πολιτισμού, που δεν είναι πολύ γνωστό, και μερικά μέρη έχουν ανασκαφεί και μελετηθεί, είναι, φυσικά, τα μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια. Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από τάφους της περιόδου, τα οποία έχουν βρεθεί πολλά από τα νησιά και να είναι σε μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων λαθρανασκαφών, δίνοντας μερικές πληροφορίες για αυτή την περίοδο. Στην αρχή είναι χοντροκομμένα και άκομψα, αλλά σταδιακά να αποκτήσει το γνωστό, εντυπωσιακό για τις απλές γραμμές της τις μορφές.

Οι οικισμοί είναι γενικά παράκτια, και μόνο προς το τέλος της περιόδου παρατηρείται πολλοί νέοι οικισμοί, προσωρινού χαρακτήρα, εδραιωμένη σε απότομες πλαγιές, μακριά, συνήθως από τη θάλασσα. Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ειδικών για το τι προκάλεσε τη διαφοροποίηση αυτή, φαίνεται, ωστόσο, με τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων, κάμψη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, και την τελική παρακμή του πολιτισμού αυτού.

                                     

2.6. Προϊστορική περίοδο. Μινωικός πολιτισμός. (Minoan civilization)

Η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην προϊστορική Κρήτη ονομάζεται μινωικός από το μυθικό βασιλιά Μίνωα. Το παλαιότερο τεκμηριωμένο κατοίκησης στο νησί χρονολογείται από την πρώιμη νεολιθική περίοδο, περίπου το 6000 π. χ.X. και περιορίζεται στην περιοχή της Κνωσού, με βάση τα ευρήματα των ανασκαφών.

Με την αρχή της πρώιμης εποχής του χαλκού, περίπου 3100/3000 π.X. εγκαταλελειμμένο κατοίκησης σε σπήλαια και στις δύο γνωστά μεγάλο open-air οικισμούς από τη νεολιθική της Κνωσού και της Φαιστού, πρόσθεσε μια σειρά από νέα open-air οικισμούς. Η χρήση του χαλκού δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, σε αντίθεση με την προηγμένη εγχώρια κεραμική, που επιβεβαίωσε τις επαφές με τον κυκλαδικό πολιτισμό και ίσως περιοχές της δυτικής Μικράς Ασίας και της Ανατολής γενικότερα. Δεν είναι πιστοποιημένος, ωστόσο, ισχυρή εξωτερική δεσμούς με την πρώιμη εποχή του χαλκού.

Σταδιακά και 2600 π.χ.X. και, στη συνέχεια, γίνεται μεγαλύτερη χρήση του χαλκού, η έξοδος εμφανίζεται χαρακτηριστικά των λίθινων αγγείων, η οποία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό, και έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική πιο προηγμένη από τις σύγχρονες θέσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μερικές από τις επιβεβαιωμένες εμπρησμό οικισμούς που εξαιρούνται λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων, θεωρείται ότι συνεπάγεται αγώνα για τη συγκέντρωση της πολιτικής εξουσίας, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εκτεταμένες επαφές και ανταλλαγές προϊόντων για να δείξει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με τις Κυκλάδες και την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο κυκλαδικός πολιτισμός, ειδικότερα, φαίνεται να ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή στην μινωική περίοδο αυτή. Ορισμένες από τις επαφές που φαίνεται να είναι εκεί το Ξημέρωμα, και ίσως και την Αίγυπτο.Οι καινοτομίες στην οικονομική και κοινωνική οργάνωση της ύστερης προανακτορικής περιόδου διακρίνονται καλύτερα το αρχιτεκτονικό περιβάλλον των πρώτων ανακτόρων. Τα παλάτια ήταν συσσώρευση των γεωργικών πλεόνασμα της γης τους στην κατασκευή των μεγάλων αποθηκών τροφίμων, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους πίεσης και πιθανώς σε τελεουργικούς γιορτές. Για την καταγραφή των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη γραφών - η λεγόμενη κρητική ιερογλυφική κυρίως στην Κνωσό και τα Μάλια, και τις γραμμικές γραφές. Πινακίδες της Γραμμικής Α και της Γραμμικής Β που βρέθηκαν στη Φαιστό, ως επί το πλείστον. Η φαιστός, επίσης, χρησιμοποιούσαν πήλινες σφραγίδες για άμεσο έλεγχο των χώρων αποθήκευσης και το δικό του δοχείο. Η βιομηχανική παραγωγή που αναπτύχθηκε στο παλάτι και είναι πολύ πιθανό το γεγονός ότι το παλάτι μονοπώλησαν τις πρώτες ύλες όπως ο χαλκός από την Αττική και από άλλες πηγές, ο κασσίτερος και το ελεφαντόδοντο μέσω της Συρίας.

Ευρήματα πολύχρωμη κεραμική στις Καμάρες χαρακτηριστικά της παλαιοανακτορικής περιόδου είναι κοινό σε διάφορα μέρη της ανατολικής Μεσογείου και στην Αίγυπτο, δείχνει εμπορικές διαδρομές και σχέσεις ανταλλαγής με τις μεγάλες μεσογειακές δυνάμεις. Οι επαφές με την ελληνική ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του Αιγαίου, ειδικά στις Κυκλάδες είναι πυκνή κατά τη διάρκεια της παλαιοανακτορικής περιόδου, και γίνονται ακόμη περισσότερα στην νεοανακτορική περίοδο. Οι εικονογραφικές μαρτυρίες και ευρήματα που δείχνουν ότι τα ανάκτορα χρησιμοποιούντο ως τελετουργικά κέντρα ενώ στις λατρευτικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων σπηλιές ε.x. Το ιδαίον Άντρον και το σπήλαιο Δικταίον Άντρον, πηγές της ε.x. Κάτω Σύμη, και ιερά σε κορυφές - ειδικά χαρακτηριστικά του μινωικού πολιτισμού ήταν ευρέως διαδεδομένα στην ύπαιθρο.

Το παλάτι έγινε η κομβικά σημεία της εγκατάστασης και την ανάπτυξη των φυτών στην Κνωσό μέχρι και τη νεοανακτορική περίοδο εκτιμάται σε 75 στρέμματα 185 στρεμμάτων, το οποίο δείχνει έναν πληθυσμό ίσως από 12.000 άνδρες. Σε σύγκριση, οι Μυκήνες της ΥΕ, υστεροελλαδική περίοδο ήταν τα 30 εκτάρια 74 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένων μια οχυρωμένη ακρόπολη). Τα εδάφη που ελέγχονται από το παλάτι της Κνωσού, της Φαιστού και των Μαλίων μάλλον καλύπτει μια έκταση πάνω από 1.000 τ. km. km.

Η μετάβαση από το παλιό, ή το πρώτο ανάκτορο της παλαιοανακτορικής για το νέο ή δεύτερο παλάτι της νεοανακτορικής περιόδου καθορίζεται από την ανακατασκευή των κτιρίων, μετά τις καταστροφές που - πιθανώς εξαιτίας σεισμού - και σε τρεις σημαντικές θέσεις της μεσομινωικής MM II και IIIA. Η νέα παλάτια μπορεί να είναι πιο εύκολα κατανοητή όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και παρουσιάζουν σημαντικές αρχιτεκτονικές ομοιότητες. Διατηρούν πολλά από τα ρόλους των προκατόχων τους, όπως η αποθήκευση, η τελετουργία, την παραγωγή και τη συγκέντρωση των πρώτων υλών μέσω της επαφής με την ελληνική ηπειρωτική χώρα και τα αιγαιακά νησιά, την ανατολική Μεσόγειο και την Αίγυπτο. Με εντυπωσιακό τρόπο για να επισημάνετε τις επαφές με τη μινωική-ύφους τοιχογραφίες του Τελ Κάμπρι Tel Kabri στο Ισραήλ και το Τελ ελ Νταμπα tell el-Daba αρχαία Άβαρις στο Δέλτα του Νείλου.

                                     

2.7. Προϊστορική περίοδο. Ελληνικού πολιτισμού. (Greek culture)

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, που κατοικείται θέσεις της νεολιθικής εποχής, τα σπιτάκια είναι χτισμένα σε πυκνή διάταξη, και οι οικισμοί είναι εδραιωμένη. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα, τα περισσότερα από τα παλιά σπίτια είναι εγκαταλελειμμένα, ενώ ιδρυθεί πολλά νέα. Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε είναι η ενιαία χαρακτηριστικά, τα οποία είναι μια συνέχεια του πολιτισμού της ύστερης νεολιθικής εποχής, όπως μαρτυρούν σε διάφορες τοποθεσίες που έχουν ανασκαφεί. Επιβεβαίωσε και αναμένεται τις αλληλεπιδράσεις, τις επαφές και το εμπόριο τους οικισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα γειτονικά κυκλαδικού πολιτισμού. Τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού της πρώιμης εποχής του χαλκού εξαπλωθεί σταδιακά σε όλη την Ελλάδα και επιβεβαίωσε τις επαφές με την Κρήτη.

Τα ίχνη του πολιτισμού στα Σέρβια Κοζάνης από το 2500π.X. αποδεικνύεται ότι σχετίζονται με την ελληνόφωνη φυλές, αργότερα γνωστό ως ελληνικά. Από το 2200 έως περίπου το 1900 π.χ.X. το μεγαλύτερο μέρος των Ινδοευρωπαίων Πρωτοελλήνων είχε μετακινηθεί προς τον βορρά σε δύο βασικούς όγκους. Στην Ήπειρο στην περιοχή της Κορυτσάς πολιτισμού που αναδεικνύει τις αρχαιολογικές ανασκαφές γύρω από το 1900π.X. έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με τους Χάονες και ήταν το σημείο εκκίνησης για την κίνηση των Ιόντων. Στο βόρειο-δυτικής Μακεδονίας, Πελαγονίας την παράλληλη πολιτισμού με αυτό της Κορέας, η οποία τονίζει τις αρχαιολογικές ανασκαφές γύρω από το 1900π.X. έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με την Αχαιοί και οι Αιολείς, και ήταν το σημείο εκκίνησης της κυκλοφορίας αυτών των δύο ελληνικών φύλων.

Την πρώιμη εποχή του χαλκού δεν είναι μια ειρηνική περίοδος για τον ελληνικό χώρο. Για εμπρησμό και την καταστροφή ορισμένων οικισμών σόου από τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως-και-run, και αργότερα επανακατοίκησή τους Λέρνα, η Τίρυνθα στην Αργολίδα. Το φαινόμενο, όμως, δεν είναι γενική, καθώς και άλλους οικισμούς δείχνουν μια ομαλή και ειρηνική μετάβαση προς την επόμενη φάσεις Εύτρηση στην Εύβοια, ένα Πυλώνα στο νησί της Αίγινας.

Η χρήση των μετάλλων είναι ελάχιστη στην αρχή της περιόδου, αλλά σιγά-σιγά εξαπλώνεται και το χαλκό/τον ορείχαλκο στοιχεία είναι συνήθως. Εμφανίζονται επίσης κάποια αντικείμενα ασημένια και χρυσά κοσμήματα.

Ορισμένοι ειδικοί το δω, με βάση τον τρόπο που είναι οργανωμένο, οι οικισμοί αυτής της περιόδου, η εμφάνιση κάποιου είδους ιεραρχική δομή, ωστόσο, η συζήτηση για το θέμα αυτό δεν έχει λήξει ακόμη.

                                     

2.8. Προϊστορική περίοδο. Η αρχή της ελληνικής ιστορίας. (The beginning of Greek history)

Η αυγή της ελληνικής ιστορίας που χρονολογείται από την εποχή του χαλκού, και είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρόβλημα της καταγωγής των Ελλήνων.

Η αρχή της ελληνικής ιστορίας είναι, παραδοσιακά, τα κύματα του κάθοδο από το βορρά και την εγκατάσταση της γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας, τρεις σχετικά, αλλά διακριτά, ήδη πριν από την εγκατάσταση, εθνοτικά και γλωσσικά την ελληνική ομάδα ή το σεξ. Των φύλων, που έδρασαν ιστορικά ανταγωνιστικά μεταξύ τους, φέρεται να ήταν για καθόδου, οι Αιολείς, Αχαιοί/Ίωνες και οι Δωριείς. Αυτή η άποψη, η οποία έχει αποτυπωθεί στο αρχαίο ελληνικό μύθο του ελληνικού έχει τις ρίζες του στα αρχαϊκά χρόνια και ήταν μια κοινή αποδοχή στην Ελλάδα, από τον 5ο αιώνα π.χ.X 20 m.X. Από τους σύγχρονους ιστορικούς, τουλάχιστον, η λεγόμενη "κάθοδος των Δωριέων" θεωρείται ότι είναι ένας μύθος, και να ερμηνεύονται με τις κοινωνικές αλλαγές που έγιναν εκείνη την εποχή βλ. Την κάθοδο των Δωριέων.

Η διατύπωση του περασμένου αιώνα από την ινδοευρωπαϊκή θεωρία, με βάση γλωσσολογικά κριτήρια, και την επικράτηση της, εδραίωσε την πεποίθηση, από το βόρειο τμήμα της καθόδου στην γεωγραφική περιοχή της ελλάδας, το ελληνικό φύλο της ινδο-ευρωπαϊκής προέλευσης, η οποία είχε αγωνιστεί με τα όπλα τους γηγενείς, ειρηνικά στη βάση, προελληνικά φύλα που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, και η οποία είχε ήδη αναπτύξει ο κυκλαδικός και ο μινωικός πολιτισμός.

Η κάθοδος των πρώτων ελληνικών φύλων έγινε κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού, περίπου το 2000 π.X. και μέχρι το 1600 π.χ.X. Με την επιρροή και την αφομοίωση των πολιτισμικών και πολιτιστικών επιτευγμάτων των προελληνικών φύλων του ελληνικού χώρου, που αναπτύχθηκε και άκμασε ο μυκηναϊκός πολιτισμός περίπου 1600-1100 π.χ.X., ο οποίος έφτασε στο μέγιστο ύψος, με την κατάκτηση της Κρήτης γύρω στο 1400 π.χ.X. και η πολιτική κατάρρευση του μινωικού πολιτισμού και η δεκαετής πολιορκία και την άλωση της Τροίας, γύρω στο 1200 π.χ.X. Εκατό χρόνια αργότερα, παρακμασμένος και να λιποθυμήσει από το τηλεχειριστήριο για τη συγκεκριμένη εποχή οι εκστρατείες αυτές, καταλύεται από την επικράτηση των Δωριέων, οι οποίοι θα εγκαινιάσουν την εποχή του σιδήρου στην ελλάδα. Η πολιτιστική αναταραχή και την καταστροφή των παραδοσιακών οργάνων από τους Δωριείς, βυθίζοντας την Ελλάδα σε πολιτιστική παρακμή του λεγόμενου μεσαίωνα για 1100-800 π.χ.X.                                     

2.9. Προϊστορική περίοδο. Μυκηναϊκός Πολιτισμός. (Mycenaean Civilization)

Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού 1600-1100 π.χ.X. ήταν ο πρώτος μεγάλος ελληνικός πολιτισμός. Το όνομα του εφεύρει οι αρχαιολόγοι από το σημαντικότερο κέντρο της εποχής, τις Μυκήνες. Η αρχή του μυκηναϊκού πολιτισμού επισήμανε στο πλούσιο βασιλικό τάφοι που ανέσκαψε στην ακρόπολη των Μυκηνών Ερρίκος Σλήμαν.

Τα ανάκτορα, χτισμένα συνήθως στην κορυφή οχυρωμένων ακροπόλεων, ήταν τα πολυδύναμα διοικητικά κέντρα των διαφόρων επικρατειών στις οποίες είχε χωριστεί η μυκηναϊκή Ελλάδα. Το κέντρο, όμως, φαίνεται ότι ήταν η Πελοπόννησος και ειδικότερα η περιοχή της Αργολίδας.

Η σταθερή οικονομική βάση των Μυκηναίων ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Παράλληλα, από πολύ νωρίς, και με ένα ρυθμιστικό παράγοντα του παλατιού, αναπτύχθηκαν σε διάφορα επαγγέλματα που απαιτούν εξειδίκευση.

                                     

3. Τουρκικά. (Turkish)

Κατά την περίοδο της λεγόμενης και "Οθωμανική αυτοκρατορία", η περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα και γενικά σε πολλές περιοχές που κατοικούνται, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, από τους Έλληνες, ήταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Συμβατικά, η περίοδος αρχίζει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, αν και η διείσδυση των Οθωμανών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, τη μικρά Ασία και τα Νότια Βαλκάνια, ξεκινώντας από το παλαιότερο. Αν θεωρήσουμε ότι η περιοχή αυτή ήταν το σύνολο της Μικράς Ασίας και της ελληνικής χερσονήσου, στη συνέχεια, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι από το 1071 μ.X. αν και η παρουσία των Τούρκων στην περιοχή είναι εγκατεστημένος μόνο κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα. Η εξάπλωση των Οθωμανών στην περιοχή ήταν σταδιακή, και σταδιακά να κατακτήσει ολόκληρη την περιοχή της σημερινής Ελλάδας, εκτός από τα νησιά του Ιονίου. Η ελλάδα ξεκίνησε τον αγώνα για την ανεξαρτησία από τους Τούρκους, την Επανάσταση του 1821.

Οι Τούρκοι Οθωμανοί έφτασαν στην περιοχή, όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ήδη αποδυναμωθεί από την τέταρτη σταυροφορία και την προσωρινή διάλυση του την ύπαρξη του 1204. Παράλληλα με τις νίκες πάνω από τους Βούλγαρους το 1371 και οι Σέρβοι το 1389, οι Οθωμανοί ξεκίνησε και στα νότια Βαλκάνια και κατέλαβαν την Αθήνα το 1458. Οι Έλληνες άντεξαν στην Πελοπόννησο μέχρι το 1460, και οι Βενετοί και οι Γενουάτες παρέμειναν σε ορισμένα από τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, αλλά από το 1500 περισσότερες από τις πεδιάδες και τα νησιά της Ελλάδας ήταν σε οθωμανικά χέρια. Τα βουνά της Ελλάδας ήταν σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτη, και ήταν ένα καταφύγιο για τους Έλληνες που ήθελαν να ξεφύγουν από την ξένη κυριαρχία. Η κύπρος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών το 1571, και οι Ενετοί διατήρησαν την Κρήτη μέχρι το 1669. Μόνο τα Ιόνια νησιά, τα οποία είχαν αποκλειστεί από τη Βενετία, κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς.

Την εποχή της Τουρκοκρατίας, δημιουργούνται μια σειρά από ελληνικά σχολεία και νοιαζόταν για την ελληνική εκπαίδευση των ελληνόφωνων. Τα σχολεία αυτά λόγω της ποιότητας και της πληρότητας της μελέτης, με την προϋπόθεση ότι κλήθηκαν Σχολές ή Ακαδημίες, καθώς και ιδιωτικά Σχολεία ή σχολεία, αναφερόμενος στην αντίστοιχη αρχαία ελληνική άποψη. Πολλά τέτοια Σχολεία αποφοιτούσαν οι καθηγητές των ελληνικών κοινοτήτων. Το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ελληνισμού ήταν η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, οι απόφοιτοι του οποίου έχουν εισαχθεί χωρίς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άλλα σημαντικά σχολεία ήταν το Φιλολογικό γυμνάσιο Σμύρνης πνευματικός ηγέτης ο Αδαμάντιος Κοραής, η Ακαδημία των Κυδωνιών στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, η Αθωνιάδα Ακαδημία, το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, το Φροντιστήριο Χερσώνος, Αστικό Σχολείο Ξηροκρήνης στην περιοχή Ξηροκρήνη της Κωνσταντινούπολης, το ελληνικό Παιδαγωγείον Σμύρνης, η οποία ιδρύθηκε το 1851, η ελληνική Εκπαιδευτήριον Ικόνιο στο Ικόνιο της Μικράς Ασίας, το Αστικό Σχολείο Δεμιρδεσίου Προύσης κ. λπ. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εκπαίδευση των κοριτσιών με την κορυφαία σχολεία στα Ομηρικά Σχολή της Σμύρνης και το Κεντρικό Σχολείο της Σμύρνης.

Η εδραίωση της οθωμανικής εξουσίας ήταν που ακολουθείται από δύο διακριτά ρεύματα της ελληνικής μετανάστευσης. Η πρώτη αποτελούνταν από τους έλληνες διανοούμενους, όπως ο Ιωάννης Βησσαρίων, ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθωνας και ο Μάρκος Μουσούρος, που μεταναστεύουν στην δυτική Ευρώπη, δίδαξε εκεί για τα αρχαία ελληνικά έργα και η επίδραση στην αυγή της Αναγέννησης. Το δεύτερο αποτελούνταν από Έλληνες, αφήνοντας τις πεδιάδες της ελληνικής χερσονήσου, για να εγκατασταθούν στα βουνά, όπου το τραχύ τοπίο ήταν δύσκολο για τους Τούρκους να ασκούν αποτελεσματική στρατιωτική ή διοικητικής παρουσίας.

                                     

4. Βιβλιογραφία. (Bibliography)

 • Δημήτρης Κιτσίκης, Ελλάδα και ξένοι, 1919-1967. Από τα αρχεία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών - Αθήνα, Εστία, 1977.
 • Κωνσταντίνου Συριόπουλου Ix. Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεση του ελληνικού έθνους, Αθήνα, ελλάδα, τ. Α, 1994, τ. Β, 1995, ISBN 960-7036-42-5.
 • Κυκλαδικός πολιτισμός - Το νησί της Νάξου στο 3ο p.X. millennium Foundation, Νέα υόρκη.Ε.Το Μουσείο γουλανδρή Κυκλαδικής τέχνης, Αθήνα, 1990.
 • Θεοχάρης Δημητρίου Ρ., Νεολιθικός Πολιτισμός, εκδ. Μ. Ι. Ε. Τ., Βεκδ., Αθήνα, 1989.
                                     
 • στοιχείων και σχολίων από τον ιστορικό Βασίλη Λάζαρη. Καλύπτει την ιστορία της πόλης από τα αρχαία χρόνια μέχρι την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το βιβλίο
 • ερασμική προφορά στο Μ.Ζ. Κοπιδάκη εκδ. Ιστορία τής Ελληνικής Γλώσσας Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Χατζιδάκις, Γ. 19202: Ακαδημεικά
 • Η ιστορία της Βόρειας Ηπείρου την περίοδο 1913 - 1921 σημαδεύτηκε από την επιθυμία του τοπικού ελληνικού στοιχείου για ένωση με το Βασίλειο της Ελλάδας
 • πολίτευμα της Δημοκρατίας, οδηγώντας έτσι στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Το 1881 στην Ελληνική επικράτεια προστέθηκε η Θεσσαλία εκτός από την περιοχή
 • Η ιστορία της βιολογίας αποτυπώνει τη μελέτη του έμβιου κόσμου από τα αρχαία έως τα σύγχρονα χρόνια. Παρόλο που η έννοια της βιολογίας ως ένα ενιαίο συνεκτικό
 • Μεσαιωνική Ελληνική είναι η γλωσσική περίοδος που περιγράφεται και ως η πέμπτη χρονική περίοδος της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. Η περίοδος αυτή τυπικά
 • ISBN 978 - 960 - 6845 - 32 - 1. Ρούσσος, Γεώργιος 1975 Νεώτερη ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 7 τόμοι. Αθήνα: Ελληνική Μορφωτική Εστία. Σταματόπουλος, Τάκης 1979 Ο
 • Η νεοελληνική οικονομική ιστορία εξετάζει την ελληνική οικονομία από τον 18ο αιώνα μέχρι και σήμερα, μετά από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αναφέρονται
 • η γραμματική της ελληνικής και η διδασκαλία της Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Η Ελληνική γλώσσα Αρχείο ντοκιμαντέρ
 • Οθωναίου 1933 Κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη 1933 Α Ελληνική Δημοκρατία Γ Ελληνική Δημοκρατία Συνταγματική Ιστορία Από την επανάσταση έως την καθιέρωση της Βασιλευομένης
                                     
 • 1975. Αν και οι όροι Πρώτη και Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι σε ευρύτατη χρήση, ο όρος Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία είναι καθιερωμένος. Κύριο λήμμα:
 • Αυτοκρατορία 1453 - 1830 Η Ελληνική Επανάσταση στη Θράκη Η Κύπρος και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδας 1821 - 1827 Όλες
 • Με τον όρο αρχαία ελληνική γλώσσα εννοείται μια μορφή της ελληνικής γλώσσας που ομιλείτο κατά τους αρχαϊκούς χρόνους και την κλασική αρχαιότητα. Στον
 • Ο όρος ελληνική μυθολογία καλύπτει το σύνολο των μύθων και των διδαχών που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική παράδοση, έτσι όπως παρουσιάζονται στα κείμενα
 • της έρευνάς του στη φυσική ιστορία της περιοχής της Λέσβου, και επιβίωσαν σε τέσσερα βιβλία, Περί ψυχής, Περί τα Ζώα Ιστορίαι Περί Ζώων Γενέσεως και Περί
 • είχαν σχηματίσει προσωρινές κυβερνήσεις Β Ελληνική Δημοκρατία Γ Ελληνική Δημοκρατία Συνταγματική Ιστορία Από την επανάσταση έως την καθιέρωση της Βασιλευομένης
 • Η ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας αποτελείται από τρεις ξεχωριστές δημοκρατικές περιόδους στην σύγχρονη ελληνική ιστορία από το 1822 έως το 1832, από
 • ευρωπαϊκής ιστορίας. Όσον αφορά στην ιστορία των σημαντικών πολιτισμών της Ινδίας και της Κίνας, η ινδική αρχαία ιστορία περιλαμβάνει την πρώιμη περίοδο των
 • Για τον επιστημονικό κλάδο μελέτης, δείτε: Παγκόσμια ιστορία ακαδημαϊκός τομέας Η ιστορία του κόσμου είναι το χρονικό της ανθρωπότητας, η εξιστόρηση
 • Η νέα ελληνική ή νεοελληνική γλώσσα ιστορικά γνωστή και ως Ρωμαίικα αναφέρεται στις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες των Ελληνικών που ομιλούνται στην σύγχρονη
 • Σώμα Χωροφυλακής και μετονομάσθηκε αργότερα σε Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή και στη συνέχεια σε Ελληνική Χωροφυλακή, όπου και έφθασε μέχρι το 1984 όταν
                                     
 • την Ιστορία της Ελλάδος Εκδόθηκαν γύρω στα εξήντα τεύχη τις επόμενες δεκαετίες θα ακολουθούσαν και μερικά ακόμη με θέματα από τη Βυζαντινή ιστορία Κωνσταντίνος
 • Μεσαιωνική ελληνική γνωστή και ως Βυζαντινή ελληνική είναι η ελληνική γλώσσα όπως ομιλούταν στον Μεσαίωνα. Η αρχή της μεσαιωνικής ελληνικής αρχίζει γύρω
 • άδυτα της Ελληνικής Μασονίας, εκδόσεις: Γιάννης Β. Βασδέκης, Αθήνα 1988. Λουκάς, Ιωάννης Κ., Ιστορία της ελληνικής μασονίας και ελληνική ιστορία εκδόσεις:
 • ξθ Ιστορία της Βυζαντινής Δημώδους Λογοτεχνίας, μετάφρ. Νίκη Eideneier, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988, σ. 130 H. Tonnet, Ιστορία του
 • 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, ΙΙΙ Ε.Ο.Τ. Ρίμινι ήταν μια μονάδα πεζικού που συγκροτήθηκε από την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση
 • επιχείρησε να συγγράψει ιστορία της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας. Βλ. Beaton R. 1996, 16. Αντίστοιχα, Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, Ιστορία των Γραμμάτων παρά
 • Η ελληνική επανάσταση στη Μολδοβλαχία το 1821 υπήρξε η πρώτη επαναστατική ενέργεια των εξεγερμένων Ελλήνων εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διήρκεσε
 • Εθνολόγου Διαδικτυακή διδασκαλία Εβραϊκών Ιστορία της Εβραϊκής γλώσσας Οι λέξεις και η ιστορία τους Συνοπτική ιστορία της εβραϊκής γλώσσας Λεξικά English - Hebrew
 • έθεταν το ζήτημα της αποκατάστασης της θέσης του Βυζαντίου στην ελληνική ιστορία για την οποία διαμορφωνόταν η τριμερής διαίρεση αρχαιότητα - μέσοι

Users also searched:

e history, http www ime gr chronos 08 gr p index html, https www ime gr chronos, www ime gr chronos, ιδρυμα μειζονοσ ελληνισμου γενεαλογικο δεντρο, ιδρυμα μειζονοσ ελληνισμου θεσεισ εργασιασ, χρονολόγιο ελληνικής ιστορίας, chronos, https, ελληνισμου, μειζονοσ, ιδρυμα, ελληνικής, ιστορίας, httpswwwimegrchronos, χρονολόγιοελληνικήςιστορίας, ιδρυμαμειζονοσελληνισμουγενεαλογικοδεντρο, httpwwwimechronosgrpindexhtml, ιδρυμαμειζονοσελληνισμουθεσεισεργασιασ, χρονολόγιο, history, wwwimegrchronos, γενεαλογικο, δεντρο, http, index, html, θεσεισ, εργασιασ, Ελληνική, ehistory, Ελληνικήιστορία, ιστορία, ελληνική ιστορία, πολιτισμός ανά θέμα. ελληνική ιστορία,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Https www ime gr chronos.

Βικτώρια Χίσλοπ Γράφω για πάθη και στιγμές θριάμβου στην. Βρες τιμές για το βιβλίο Ελληνική Ιστορία: Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Εμφύλιος Πόλεμος. Διάβασε την περίληψη & τις κριτικές μελών του Skroutz. Ιδρυμα μειζονοσ ελληνισμου θεσεισ εργασιασ. ΒΙΒΛΙΟ 10 βιβλία που ξεχειλίζουν ελληνική Ιστορία in2life. Αρχαια Ελληνικη Ιστορια. Κωδικός Μαθήματος: CEID ΓΠ72. Κατηγορία: Γενικής Παιδείας Επιλογής 1. Περίοδος: Χειμερινό Εξάμηνο. Διδακτικές Μονάδες: 3. Www ime gr chronos. Όλη η Ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο από το Ίδρυμα Μείζονος. Ο.κ. Ερωτήματα όπως τα παραπάνω επιχειρείται να διερευνηθούν με παράδειγμα την ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα. Το Πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις του.

Χρονολόγιο ελληνικής ιστορίας.

Opencourse Νεότερη Ελληνική Ιστορία UOWM Open eClass. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στηρίζοντας την εκστρατεία Μένουμε Σπίτι, προσφέρει ποιοτική ψυχαγωγία με δωρεάν online. Σαν σήμερα στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Opencourse Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Στόχος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της νεότερης ελληνικής ιστορίας μέσα από τα. Videos Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Archives Ελληνική Αγωγή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Σύγκριση Προϊόντων 0. Εμφάνιση: 16, 25 50 75 100. Ταξινόμηση: Προεπιλογή, Όνομα A Ω Όνομα Ω Α.


Η αρχαία Ελληνική Ιστορία στη Θεσσαλονίκη Κριτικές για.

Τίτλος: Ελληνική Ιστορία 1950 1967: Από τα πρώτα Μεταπολεμικά χρόνια στην δικτατορία των συνταγματαρχών. Συγγραφείς: Μπάλτα, Αθανασία Βόγλη, Ελπίδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Προϊστορία ​350.000 700 π.Χ. Αρχαιότητα 700 π.Χ. 330 μ.Χ Βυζάντιο 330 1453.

Ιστορία Νεότερη Ελληνική Ιστορία E.

Σχετικά με την Ελληνική Ιστορία Εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. copyright © 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Νεότερη Ελληνική Ιστορία Βιβλιοπωλείο Books plus. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Η αρχαία Ελληνική Ιστορία στη Θεσσαλονίκη Δείτε 1.460 κριτικές ταξιδιωτών, 974 φυσικές φωτογραφίες και εξαιρετικές. Ελληνική Ιστορία: Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Εμφύλιος. Σελίδες από την Ελληνική Ιστορία. Στόχοι του Προγράμματος. Η ιδέα για την ανάπτυξη του Προγράμματος Σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας διαμορφώθηκε κατά. Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία Αρχαία. Προσεγγίσεις στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία. English Ελληνικά. Καλάθι. Το καλάθι αγορών είναι άδειο. Product display type: Βιβλία. Product photos: Περιγραφή.


Κατηγορίες Προϊόντα Ελληνική ιστορία Μυθολογία Koutropoulos.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Πώς οριοθετείται το εθνικό συμφέρον από τον πρώτο έλληνα κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια και τις συνακόλουθες​. Αρχαία ελληνική ιστορία Ulrich Wilcken 9789605990244. Τίτλος: Ελληνική ιστορία Τ.Α Ερνέστου Κουρτίου μεταφρασθείσθα εκ της Γερμανικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. Θέματα: Ελλάς Ιστορία,Αρχαία ​Πολιτισμός. Nεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Μ.Σ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στη Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία και η εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες ιστορικές μεθόδους και ερευνητικές τάσεις,​. Αρχαία Ελληνική Ιστορία Εκδόσεις Κυριακίδη. Χ. Τα πρώτα ελληνικά φύλα, οι Πρωτοέλληνες, φτάνουν στο νότιο άκρο της για κάποιους επιστήμονες την αρχή της ελληνικής ιστορίας σε αυτή την εποχή. Ελληνική Ιστορία Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Opencourse Νεότερη Ελληνική Ιστορία Η αξιοποίηση του μαθήματος της ιστορίας και των ιστορικών πληροφοριών στην προσχολική αγωγή νέες τάσεις και.


Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική.

Αρχική Βιβλία Ιστορία Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 1 26 828 βιβλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛ​. Open Courses. Περισσότερα. Διαλέξαμε για σας. Αρχαία ελληνική ιστορία. 1326 προϊόντα Περισσότερα ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ DAngour, Armand. Τιμή Εκδότη:17​,70. Πόσο καλά γνωρίζεις τη νεότερη ελληνική ιστορία. Βικτώρια Χίσλοπ Γράφω για πάθη και στιγμές θριάμβου στην ελληνική ιστορία. Στο τέλος του Νησιού της Βικτώρια Χίσλοπ η γιορτή.

Προσεγγίσεις στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία Πολεμικό Μουσείο.

Περιγράφει την ελληνική ιστορία από την εποχή του Χαλκού μέχρι τη Σύγχρονη Ελλάδα. Ηλεκτρονική παρουσίαση της ελληνικής ιστορίας. Ίδρυμα Μείζονος. Ελληνική Ιστορία Επιτομή. Η εταιρεία ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ιδρύθηκε το 1992 με έδρα την Αθήνα και σκοπό την εισαγωγή και πώληση ποιοτικών παιχνιδιών. Από το 2007 εξέχουσες εταιρείες. Ελληνική Ιστορία E astro. Επικαιρότητα και άρθρα για Ελληνική Ιστορία. Αρχαιολογία & Ιστορία Τι μας διδάσκει η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας.

Εισαγωγή στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία Λ Ω Ecourse.

Αρχαία ελληνική ιστορία από Ulrich Wilcken των Εκδόσεων Εκδόσεις Κυριακίδη σε μοναδική τιμή από το. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Βιβλία Ιστορία Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Βιβλιοπωλεία. Προηγμένη αναζήτηση Σχετικά με την Ελληνική Ιστορία Εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Hellenic History on the Internet. Ενδιαφέρεσαι για βιβλία ιστορίας στα ελληνικά Βρες στο Public online βιβλιοπωλείο όλα τα βιβλία με ιστορικό ενδιαφέρον.


Βιβλία ιστορίας στα ελληνικά Public.

20 ερωτήσεις ιστορίας που ξεκινούν από την Επανάσταση του 1821 και Όλες κατά βάση επικεντρώνονται στην ελληνική πολιτική ιστορία. Άρθρα για Ελληνική Ιστορία LiFO. Θέλεις να μάθεις για την παλαιότερη και σύγχρονη ελληνική Ιστορία αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις Έχουμε δέκα βιβλία, λογοτεχνικά και. Ιστορία και Λογοτεχνία Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Νεότερη ελληνική ιστορία. Κωδικός Μαθήματος: 1. Semester: ΣΤ Εξάμηνο. Κατηγορία: Υποχρεωτικά ΜΕΥ. Ώρες: 3Θ. Μονάδες ECTS: 5. Σύνδεσμος στο eClass.

Medusa at Veria Public Library: Ελληνική ιστορία Τ.Α Ερνέστου.

Περιγραφή ― Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους 1830 έως την πτώση της. Νεότερη Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο Ακαδημία Αθηνών. Eshop Προϊόν Ομάδα Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Εμφάνιση όλων των 10 αποτελεσμάτων. Φιλτρα. Εμφ. 12 24 36. Ταξινόμηση με βάση τη δημοφιλία, Ταξινόμηση.


Ελληνική Ιστορία 1950 1967: Από τα πρώτα Μεταπολεμικά χρόνια.

Η δολοφονία του Καποδίστρια και η κατάσταση στην Ελλάδα μετά τη δολοφονία. Η ενθρόνιση του Όθωνα. Το ελληνικό βασίλειο επί Όθωνα. Η δίκη του. Οι Πηγές του Ιστορικού Ερευνώντας την Ελληνική Ιστορία του 20ού. Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδυσσέας, Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό. Η Ιατρική στην Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Galenica. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Κατά την πρώιμη φάση του Ανώτερου Καινοζωικού δηλ. των τελευταίων 23 εκατομμυρίων χρόνων, ο σημερινός ελλαδικός χώρος. Ελληνική ιστορία Ernst Curtius. Υπεύθυνη προγράμματος: Μαρία Σπηλιωτοπούλου Σκοπός του προγράμματος Νεότερη Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο, που υλοποιήθηκε από το Κέντρον.


Νεότερη ελληνική ιστορία Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας.

Μια άλλη οπτική της ιστορίας, από μαθητές σε τοπικό επίπεδο, παρουσιάζει το πρόγραμμα click στην ιστορία. ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ. Το βιβλίο συμπεριλαμβάνεται στη βάση συγγραμμάτων Εύδοξος κωδικός βιβλίου​: 94644685. Μπορείτε να διαβάσετε ένα απόσπασμα, τα περιεχόμενα και το. Μαθαίνουμε την ελληνική ιστορία με φρέσκια ματιά στο…YouTube. Στo YouTube, δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις με μια φρέσκια ματιά, την ελληνική ιστορία Cosmote History HD - Keep Watching. Αρχαία ελληνική ιστορία Εκδόσεις MIET. Σε τέσσερις διαφορετικούς τόμους, τα έργα που συμπληρώνουν την σειρά των εκδόσεων Η Ιατρική στη Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, η άγνωστη ιατρική εποποιία.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →